Į Alytaus miesto strateginio plėtros plano iki 2030 m. projekto rengimą įsitraukia penkios darbo grupės

Darbo grupių veikla – itin svarbus Alytaus  miesto savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo etapas, jo tikslas – parengti Alytaus miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. projektą.

Alytaus miesto savivaldybės meras 2020-06-02 potvarkiu Nr. M-18 sudarė penkias Alytaus miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų parengimo darbo grupes:

  1. Ekonomikos ir verslo aplinkos darbo grupė koordinuos ekonomikos, verslo ir investicijų pritraukimo, turizmo ir rekreacinės aplinkos klausimus;
  2. Švietimo, sporto ir kultūros darbo grupė koordinuos švietimo, sporto ir kultūros paslaugų bei infrastruktūros vystymo klausimus;
  3. Sveikatos ir socialinės aplinkos darbo grupė koordinuos sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, visuomenės saugumo, vaikų bei šeimos gerovės, jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų, viešojo saugumo ir prevencijos klausimus;
  4. Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros darbo grupė koordinuos aplinkos apsaugos, gyvenamosios aplinkos, atliekų tvarkymo, gamtos ir kultūros paveldo, urbanistikos ir teritorijų planavimo, susisiekimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, energetikos ir kitos inžinerinės infrastruktūros klausimus;  
  5. Viešojo sektoriaus darbo grupė koordinuos Savivaldybės administracijos ir jos įstaigų bei įmonių viešojo valdymo, žmogiškųjų išteklių, informacinių technologijų, viešųjų ryšių ir Savivaldybės įvaizdžio bei gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimą klausimus.

Darbo grupes sudaro Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai; savivaldybės administracijos skyrių (padalinių) vadovai ir specialistai; savivaldybės socialiniai-ekonominiai partneriai: pavaldžių įstaigų bei įmonių atstovai, verslo ir visuomeninių organizacijų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys. 

Darbo grupių susitikimų metu bus sprendžiami Alytaus miestui aktualūs probleminiai klausimai, generuojamos idėjos, jos padės kurti nuoseklią miesto plėtrą. 

Įvairiems plano rengimo dokumentams, ataskaitoms ir projektams derinti ir tvirtinti, prieš teikiant juos Alytaus miesto savivaldybės komitetams, tarybai, yra suburiama Konsultacinė Alytaus miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. rengimo darbo grupė. 

Darbo grupių darbas pradedamas 2020 m. liepos 21 d., numatoma pabaiga – gruodžio mėnesį.

Su Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkiu dėl Alytaus miesto strateginio plėtros plano iki 2030 metų parengimo darbo grupių sudarymo galite susipažinti čia.

AMS, Srateginio plano rengėjų informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą