Karantino metu – naujos prašymų dėl santuokos įregistravimo galimybės

Iki šiol prašymą įregistruoti santuoką buvo galima pateikti tik būsimiems sutuoktiniams asmeniškai kartu atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą. Tačiau dėl pandemijos susiklosčiusi situacija paskatino pakeisti prašymų įregistruoti santuoką padavimo tvarką ir sudaryti sąlygas tai atlikti saugiau ir patogiau.

Nuo lapkričio mėnesio ketinantys susituokti asmenys prašymą įregistruoti santuoką gali pateikti tiesiogiai, registruotu paštu arba per kurjerį ir elektroninio ryšio priemonėmis – elektroniniu paštu, per e. pristatymo sistemą arba metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS. Tiesa, karantino metu jaunavedžiai, norintys prašymus pateikti gyvai, atvykdami į skyrių, prašomi rinktis kitą prašymo pateikimo būdą. 

Teisingumo ministro patvirtinta nauja prašymo įregistruoti santuoką forma yra Alytaus miesto savivaldybės interneto portalo „Kuo galime padėti?“ skiltyje „Keičiasi šeimyninė padėtis“ prie prašymų įregistruoti santuoką.

Prašymo įregistruoti santuoką pateikimo būdų įvairovė leis ketinantiems susituokti asmenims pasirinkti jiems patogiausią variantą, ypač tai svarbu dabar, kai dėl pandemijos ribojamas asmenų judėjimas ir pirmenybė teikiama saugioms elektroninėms paslaugoms. Nuotolinis prašymų pateikimo būdas ne tik suteikia laisvę rinktis, bet ir įpareigoja savarankiškai susipažinti su prašyme išvardytomis teisės aktų nuostatomis.  

Prašymo įregistruoti santuoką padavimas registruotu paštu arba per kurjerį:

prašymas turi būti originalus, t. y. su aiškiai matomais ranka pasirašytais originaliais parašais;

prie prašymo įregistruoti santuoką originalo turi būti pridėtos asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos (tvirtinti nereikia);

prie prašymo įregistruoti santuoką originalo turi būti pridėti kitų reikalingų dokumentų originalai ar jų kopijos (tais atvejais, kai reikia pagal teisės aktus);

iki santuokos registravimo turi būti pateikti visų anksčiau pateiktų dokumentų originalai, jei jie nebuvo pateikti kartu su siunčiamu prašymu, ar nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos (išskyrus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus – santuoka registruojama tik pateikus originalų dokumentą).

Prašymo įregistruoti santuoką padavimas elektroninio ryšio priemonėmis:

pateikiamas suskaitmenintas (skenuotas arba fotokopija) prašymas įregistruoti santuoką su abiejų norinčių susituokti asmenų parašais;

pateikiamos asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos (skenuoti dokumentai ar jų fotokopijos), jei prašymas paduodamas per MEPIS, paduodančiojo prašymą asmens tapatybė patvirtinama elektroninės atpažinties priemonėmis, todėl dokumento kopijos pridėti neprivaloma;

pateikiami suskaitmeninti (skenuoti dokumentai arba jų fotokopijos) visi santuokos registravimui būtini dokumentai;

iki santuokos registravimo turi būti pateikti prašymo įregistruoti santuoką ir visų anksčiau pateiktų dokumentų originalai arba nustatyta tvarka patvirtintos kopijos. Šių dokumentų nepateikus, santuoka neregistruojama.

Paduodant prašymą įregistruoti santuoką registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis, pageidaujama santuokos registravimo data ir laikas norinčių susituokti asmenų prašyme įregistruoti santuoką įrašomi pasirenkant juos iš Civilinės metrikacijos skyriaus viešai skelbiamo santuokų registravimo kalendoriaus, kuris yra Alytaus miesto savivaldybės interneto portale prie prašymų įregistruoti santuoką ir santuokos registravimo paslaugos aprašymo, arba iš anksto susitarus su Civilinės metrikacijos skyriumi.

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos. Santuokos registravimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po to, kai prašymas įregistruoti santuoką su visais reikalingais dokumentais gaunamas civilinės metrikacijos įstaigoje. Santuokos sudarymo dieną jaunavedžiams būtina turėti galiojantį asmens tapatybės dokumentą, o užsienio piliečiui – ir dokumentą, patvirtinantį jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje, šis dokumentas civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikiamas iki santuokos registravimo. 

Pageidaujančius prašymus įregistruoti santuoką Alytaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui pateikti elektroniniu paštu, prašome siųsti į el. paštą cms@alytus.lt

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą