Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas 2021 m.

2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti Alytaus mieste paskirstyti 102 336 Eur (17 100 Eur iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų ir 85 236 Eur – iš valstybės biudžeto lėšų). 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. DV-1212 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Alytaus miesto savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams  finansuoti 2021 metais, paskirstymo tvirtinimo“,  lėšos skirtos aštuonioms neįgaliųjų organizacijoms. Informacija apie paraiškų surinktų balų vidurkį ir lėšų paskirstymą pagal Projektų vertinimo ir atrankos komisijos rekomendacijas pateikiama lentelėje.

Įgyvendinant projektus bus siekiama gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą