Alytaus miesto kapinėse bus surinktos nulūžusios šakos, valomi takai, tvarkoma kolumbariumo teritorija

Po žiemos Alytaus  miesto kapinėse gausu nulūžusių medžių šakų, o ant kai kurių takelių susikaupė nemažai purvo, tačiau netrukus vaizdas čia gerokai pasikeis – takeliai bus nuvalyti, o nulūžusios šakos surinktos. Šių darbų, kai tik leidžia oro sąlygos, imasi UAB „M5R“.

Alytaus miesto savivaldybė neseniai pasirašė dvi sutartis su UAB „M5R“, t. y., vietoje vienos sutarties, kaip buvo anksčiau, labai aiškiai atskirtos kapinių priežiūros ir laidojimo priežiūros paslaugos ir dėl šių paslaugų sudarytos atskiros sutartys. Pagal vieną iš jų ši įmonė, kaip ir anksčiau, taip ir dabar, rūpinsis Alytaus miesto kapinių valymu ir tvarkymu. 

Iššūkiai yra dideli, nes sausio pabaigoje iškritęs sniegas padarė labai daug žalos medžiams – nuo sunkios  naštos nulūžo ne tik smulkios, bet ir labai didelės medžių šakos, liaunesni medžiai nulinko iki žemės. Esant storai sniego dangai buvo labai sudėtinga imtis tvarkymo darbų – nesimatė kapaviečių ribų. 

Nutirpus sniegui Alytaus miesto viešosios kapinės tvarkomos kiekvieną dieną. Jau baigti šakų surinkimo darbai Klevų ir Savanorių gatvių kapinėse, intensyviai dirbama Daugų gatvės ir Užupių kapinėse. Tikimasi, kad suplanuotus darbus pavyks atlikti iki balandžio pradžios. 

Kapinių priežiūros sutartyje numatyta, kad vasaros sezono metu UAB „M5R“ ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę turės valyti kapinių ir prieigų takus ir aikšteles su kieta danga, taip pat ir Užupių kapinėse esančią autobusų stotelės aikštelę (vasaros sezono laikotarpis skaičiuojamas nuo kovo 15 d. iki lapkričio 15 d).

Vasarą UAB „M5R“ rūpinsis ir  kapinių bei jų prieigų žaliaisiais plotais – šienaus juos ne mažiau kaip 4 kartus per sezoną. 

Žiemos sezono metu, t. y. nuo lapkričio 16 d. iki kovo 14 d., UAB „M5R“ prieš kiekvieną laidojimą iki laidojimo vietos turės užtikrinti saugų priėjimą prie kapavietės ar kolumbariumo, t. y., nukasti sniegą, esant slidžiai dangai pabarstyti smėlio ir druskos mišiniu. 

Dainavos apygardos partizanų memorialo Daugų g. kapinėse, Antano Juozapavičiaus ir Artūro Sakalausko kapaviečių, 116 savanorių kapaviečių, Savanorių g. kapinėse bei kitų savivaldybės prižiūrimų kapaviečių priežiūra taip pat rūpinsis UAB „M5R“. Kartą per metus turės būti nuvalyti paminklai ir du kartus per mėnesį sutvarkytos kapavietės - nurinktos šiukšlės, lapai, spygliai, kankorėžiai, šakos, išrautos piktžolės.

Anksčiau kapų teritoriją ir savivaldybės prižiūrimas kapavietes prižiūrėjusi UAB „M5R“  nuo šiol rūpinsis ir Klevų gatvės kapinių kolumbariumo priežiūra – du kartus per metus šios įmonės darbuotojai valys kolumbariumų sieneles, dureles ir du kartus per mėnesį nuo kolumbariumų ir jų prieigų nurinks šiukšles, lapus, šakas, spyglius, išdegusias žvakes, nuvytusias gėles. Prižiūrės, kad grindinys aplink kolumbariumus nebūtų priaugęs žolės, esant poreikiui, žolę nupurkš, išravės. 

Su UAB „M5R“ Alytaus miesto savivaldybė taip pat pasirašė ir laidojimo Alytaus miesto viešosiose kapinėse priežiūros paslaugų sutartį. Joje numatyta, kad minėta įmonė turės paskirti du nuolatinę kapinių priežiūrą vykdančius asmenis. Vienas jų bus atsakingas už laidojimą Užupių kapinėse, kitas – už  laidojimų Klevų g., Savanorių g., Daugų kapinėse priežiūrą, pildyti atskirus kiekvienų kapinių statinių žurnalus.

Alytaus miesto viešųjų kapinių medžių pjovimo ir genėjimo darbų netrukus imsis UAB „Irgita“. Po įvykdytų viešojo pirkimo procedūrų šią savaitę su šia įmone pasirašyta sutartis. Darbai bus atliekami pagal pateiktus Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus išduotus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimus. Kadangi nuo kovo vidurio prasideda laukinių paukščių perėjimo metas, Alytaus miesto viešosiose kapinėse medžiai bus kertami ar genimi tik Alytaus miesto savivaldybės administracijai  pateikus eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio ornitologijos kompetenciją, pažymą, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių.

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, šių darbų vykdymo, leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos apraše yra numatyta, kad medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. yra draudžiama, išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama minėto eksperto pažyma. Draudimas genėti netaikomas, jeigu genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos.

Sutarties techninėse sąlygose numatyta, kad paslaugos teikėjas visiškai atsako už darbų saugą, darbų zonoje esančius želdinius, tvoras, antkapius, paminklus ir kitus statinius ir, vykdant medžių pjovimo ar genėjimo paslaugą, turi apsaugoti gretimas kapavietes.  

Alytaus miesto savivaldybė atsiprašo artimųjų kapus lankančių gyventojų už laikinus nepatogumus, kurie kyla šalinant žiemos paliktus padarinius.

Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą