Vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Vadovaudamiesi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.2 punktu.

informuojame, kad 2021 m. lapkričio 15 d. 10.00 val. Alytaus miesto savivaldybėje nuotoliniu būdu per „Microsoft Teams“ programėlę vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis.

Numatoma komisijos posėdžio darbotvarkė:

Konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymas.

Komisijos narių supažindinimas su konkursui pateiktomis projektų paraiškomis. 

Supažindinimas su projektų atitikties formaliems kriterijams suvestine ir sprendimų priėmimas.

Komisijos narių supažindinimas su  projektų vertinimo anketa ir kriterijais.

Projektų paraiškų paskirstymas komisijos nariams.

Projektų vertinimo anketų pateikimo termino ir kito posėdžio datos aptarimas.

Komisijos sekretorė – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Strankauskienė, tel. 8 665 47 457, el. paštas violeta.strankauskiene@alytus.lt 

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą