Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas

Informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. socialinės priežiūros paslaugos, finansuojamos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis, galės būti teikiamos tik tose įstaigose, kurių socialinės priežiūros paslaugos bus akredituotos.

Akredituojamos socialinės priežiūros paslaugos:

pagalba į namus;

socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;

apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;

laikinas apnakvindinimas;

intensyvi krizių įveikimo pagalba;

psichosocialinė pagalbą;

apgyvendinimas nakvynės namuose;

laikinas atokvėpis;

pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;

apgyvendinimas apsaugotame būste;

vaikų dienos socialinė priežiūra;

palydėjimo paslauga jaunuoliams.

Įstaiga, pageidaujanti teikti akredituotą socialinę priežiūrą ir vykdyti veiklą savivaldybės teritorijoje, pateikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą.  

Prašymai priimami vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. DV-1327 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašu (toliau – aprašas).

Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. 

Apraše nurodyti dokumentai Socialinės paramos skyriui pateikiami elektroniniu paštu soc_parama@alytus.lt ir per e. pristatymo sistemas. Dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir interneto (ar) mainavietes.

 Papildomą informaciją įstaigoms, pageidaujančioms teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas Alytaus miesto savivaldybėje, teikia:

Akvilė Voverienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 315) 56 662, 8 620 24 681, 

Sonata Asadauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (8 315) 56 663, 8 620 24 324, el. p. sonata.asadauskiene@alytus.lt

Nuo 2022 m. akredituojamų socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai:

Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas 

Akredituotos socialinės priežiūros reikalavimai 

Socialinių paslaugų katalogas 

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai ir rekomendacijos

Bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinimo tvarkos aprašas

Alytaus miesto savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašas

Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą

Deklaracija

Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą