Kviečiame teikti pasiūlymus bendruomeninės veiklos stiprinimui, kuriant palankią daugiakultūrę aplinką

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius kviečia  teikti pasiūlymus dėl veiklų įgyvendinimo pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.8 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse kuriant palankią daugiakultūrę aplinką“.

Tikslas – stiprinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą kuriant palankią daugiakultūrę aplinką savivaldybių teritorijose, kuriuose apgyvendinti migrantai (buvo arba planuojama juos apgyvendinti), ir sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių gyventojų viešųjų poreikių tenkinimo.
Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos:

veikla, skirta migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos (teisinės, psichologinės) šiems asmenims teikimas, aprūpinimas būtiniausiais daiktais, jų įtraukimas į bendruomeninę veiklą);

veikla, skirta bendruomenės narių komunikacijai, nuomonės formavimui plėtoti, ir pilietinių iniciatyvų, skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą kuriant palankią daugiakultūrę aplinką bendruomenėje, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas;

bendruomenės narių iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas ir įgyvendinimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, bendruomenės naudojamos infrastruktūros (gatvių, šaligatvių, laiptų, privažiavimų) gerinimas, viešo naudojimo erdvių ir patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). 

Raštu pateiktuose pasiūlymuose turi būti numatytos konkrečios planuojamos įgyvendinti veiklos, planuojama lėšų suma ir veiklų įgyvendinimo terminai. Pasiūlymus teikti  iki 2022 m. balandžio 15 d. 12.00 val. siunčiant el. paštu soc_parama@alytus.lt.  

Kontaktinis asmuo: Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Gintarė Lebedžienė, mob. tel. Nr. 8 665 53 717.

Nuorodos į dokumentus:
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.8 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse kuriant palankią daugiakultūrę aplinką“ įgyvendinimo aprašas.

Socialinės paramos skyriaus informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą