Stiprinama Lietuvos indėlių draudimo sistema

Šiandien Seime pristatyti Finansų ministerijos parengti įstatymų projektai, kuriais siekiama sustiprinti Lietuvos indėlių draudimo sistemą, įvedant naujas priemones finansų sistemos stabilumui ir indėlininkų apsaugai didinti bei kredito įstaigų galimo nemokumo neigiamam poveikiui rinkoms mažinti. 

„Naujos priemonės didins finansų sistemos atsparumą galimiems šokams, stiprins indėlių draudimo sistemą, o kartu ir kredito įstaigas bei jų pasirengimą rizikoms valdyti. Tokių veiksmų ėmėmės įvertinę europines rekomendacijas bei remdamiesi gerąja užsienio valstybių patirtimi“, – teigia finansų viceministrė Vaida Markevičienė.  

Seimui pateiktame įstatymų projektų pakete numatoma įvesti priemonę, kuri suteikia galimybę kredito įstaigos turtą, teises ir įsipareigojimus nemokumo atveju perleisti kitai kredito įstaigai. Ši priemonė galėtų būti taikoma nustačius, kad kredito įstaiga žlunga ir netenkinta pertvarkymo sąlygų, tačiau jos turto ir teisių perleidimas yra būtinas siekiant išvengti didelių ekonomikos sutrikimų. Už minėtos priemonės taikymą būtų atsakingas Lietuvos bankas. 

Taip pat numatyta galimybė indėlių draudimo išmokas išmokėti tiesiogiai per indėlių draudimo sistemos dalyvį, naudojantis jo likvidžiu turtu. Tokiu būdu indėlių draudimo išmokos būtų dengiamos iš likviduojamos dėl bankroto kredito įstaigos turto ir tik tuo atveju, jei jo nepakaktų, išmokos būtų mokamos iš Indėlių draudimo fondo. Pasitelkiant šią priemonę draudimo išmokos išmokėjimas taptų patrauklesnis ir priimtinesnis indėlininkams bei supaprastintų šių išmokų išmokėjimo procesą, nes būtų naudojama indėlininkams pažįstama kredito įstaigos infrastruktūra (sąskaitos, padaliniai) ir procedūros. Kitos indėlių draudimo sąlygos, įskaitant draudimo apimtį, nesikeičia – užtikrinama iki 100 tūkst. eurų indėlių draudimo suma. 

Šios priemonės leistų sumažinti kredito įstaigų galimo nemokumo keliamą finansinę naštą indėlių draudimo sistemai ir viešųjų lėšų poreikiui bei padidinti indėlių garantijų sistemos veikimo efektyvumą.

Dalis šio įstatymų projektų pakete numatytų priemonių apima ir didesnį kredito unijų konkurencingumą. Išplečiamas kredito unijų teikiamų finansinių paslaugų ir asmenų, kuriems atitinkamos paslaugos galėtų būti teikiamos, ratas, taip pat panaikinami skolinimo ribojimai, kai skolinimo laikas viršija 5 metus. Šie pakeitimai leistų sustiprinti kooperatinę bankininkystę Lietuvoje ir sudarytų sąlygas didesnei konkurencijai kredituojant smulkųjį ir vidutinį verslą bei kitas įmones.

Papildoma informacija 

Įstatymų projektų nuostatos, skirtos Lietuvos indėlių draudimo sistemai patobulinti ir sustiprinti,  parengtos atsižvelgiant į pagal Europos Komisijos struktūrinių reformų rėmimo programą įgyvendinto projekto „Lietuvos indėlių garantijų sistemos peržiūra“ metu pateiktas rekomendacijas ir pasiūlytas priemones. Atsižvelgiant į kintančias sąlygas finansų rinkoje, įstatymų paketu taip pat siekiama sudaryti daugiau galimybių kredito unijų sektoriui siekti efektyvesnės ir pelningesnės veiklos bei išvengti konkurencijos iškraipymų rinkoje.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą