Žengtas pirmasis pakuočių atliekų tvarkymo sistemos reformos žingsnis

Pradedama pakuočių atliekų tvarkymo sistemos pertvarka, kuri numato sumažinti atliekų kiekį, paverčiant jas ištekliais žiedinės ekonomikos cikluose. Ji siekia užtikrinti savalaikę, kokybišką ir visiems gyventojams prieinamą pakuočių atliekų rūšiavimo paslaugą, stabilų šios paslaugos finansavimą, sustiprinti gamintojų ir importuotojų atsakomybę.

Pirmasis žingsnis įgyvendinant reformą, įtvirtintą 2021 m. birželį priimtose Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pataisose – licencijuotos pakuočių gamintojų ir importuotojų organizacijos paskelbė konkursus atrinkti atliekų tvarkytojams, kurie teiks savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų pakuočių atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo paslaugas.

Platesnė informacija apie šiuos konkursus paskelbta pakuočių organizacijų interneto svetainių Naujienų skiltyse: https://www.zaliasistaskas.lt/naujiena/paslaugu-pirkimo-konkursas-3/https://pto.lt/paslaugu-pirkimo-konkursai/, https://gamtosateitis.lt/svarbu-skelbiame-paslaugu-pirkimo-atvirus-konkursus/

Minėtosios įstatymo pataisos numato, kad iki 2022 m. liepos 1 d. pakuočių organizacijos turės pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį, įrodančią, kad bus finansuojamas pakuočių atliekų tvarkymas savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

Taip pat iki 2022 m. birželio 1 d. šios organizacijos turės informuoti savivaldybių administracijas, kur savivaldybių (ar savivaldybių pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių) parinkti atliekų surinkėjai turės vežti savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktas pakuočių atliekas. Jei iki šio termino tai nebus padaryta, tokius atliekų tvarkytojus įstatymų nustatyta tvarka turės parinkti savivaldybės, ar jų pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai.

Suplanuota, kad iki 2022 m. lapkričio 1 d. pakuočių organizacijos turės pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai įrodymus, kad šių organizacijų dalyviais pasirinko būti gamintojai ir importuotojai, kurių užimama rinkos dalis bendrai sudėjus sudaro ne mažiau kaip 5 proc. visų Lietuvos rinkai tiekiamų vienkartinių pakuočių rinkos.

Paskutiniame etape, iki 2022 m. gruodžio 1 d. savivaldybės ar jų pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai – turės Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pradėti procedūras parinkti pakuočių atliekų surinkėjams, kurie teiks pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir šių atliekų vežimo paslaugą.

Nepradėjusios šių procedūrų iki nurodyto termino, savivaldybės taps atsakingomis už pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir šių atliekų vežimo paslaugos teikimo finansavimą kol bus parinkti pakuočių atliekų surinkėjai.

Artimiausiu metu bus patvirtinti du būtini reformai įgyvendinti teisės aktai – Pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo būtinieji reikalavimai ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties būtinosios sąlygos bei Gamintojų ir importuotojų organizacijų banko garantijų ar laidavimo draudimo sutarčių, įrodančių, kad bus finansuojamas komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymas, sudarymo, pateikimo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašas.

Šiuo metu šalyje gaminant naujus produktus panaudojama tik 4,5 proc. antrinių žaliavų, kai ES vidurkis sudaro 11,7 proc. Pakuočių atliekų tvarkymo sistemos pertvarka įgyvendinama ES direktyva ir sudaromos galimybės pasiekti, kad 2025 m. būtų perdirbama bent 65 proc. visų Lietuvoje susidariusių pakuočių atliekų, o 2030 m. – bent 70 proc.  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą