Iš esmės keisis sąlygos nedirbantiems, bet norintiems kurti verslą

Savarankiško užimtumo rėmimą nuo liepos 1 d. keičia į skaitmeninės, žaliosios ir žiedinės ekonomikos tikslus orientuota parama verslui kurti. Nuo šiol darbo vietą bus galima steigti ne tik sau, bet ir kitam bedarbio statusą turinčiam asmeniui įdarbinti. Šiomis permainomis siekiama suteikti ir verslumo žinių, kurios padėtų įsteigti tvarias darbo vietas.

„Pokyčius verslo kūrimo srityje paskatino pasaulinės tendencijos skaitmeninės ir žaliosios ekonomikos plėtroje. Būtent tokios krypties darbo vietoms steigti bus teikiama finansinė parama“, – sakė Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėja Vaida Kamandulienė.

Lėšos kurti verslui bus skiriamos iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, kuri prisideda ir prie COVID-19 ligos sukeltų rinkos padarinių šalinimo.

Kitas finansavimo šaltinis bus skirtas pirmą kartą darbo vietą steigiančiam žmogui, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms lengvinti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos.

Paskutinė savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atranka parodė, kad tik 13 proc. gavo finansavimą. „Didelė dalis klientų neįsigilino į reikalavimus, neįvertino savo galimybių kurti verslą, o paraiškas teikė neišgryninę idėjos. Nuo šiol didžiausias dėmesys bus skiriamas būsimųjų verslininkų konsultacijoms“, – komentavo V. Kamandulienė.

Naujasis paramos verslui kurti modelis bus orientuotas į tris pagrindinius etapus: konsultavimą, paraiškų nagrinėjimą ir gynimą vertinimo komisijoje, jei bus surinktas teisės aktuose nustatytas balų skaičius.

Konsultacijas teiks ne tik Užimtumo tarnybos specialistai – įsitrauks ir „Sodros“, Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai. Kiekvienas klientas galės sužinoti apie verslo kūrimą, jo plano rengimą, veiklos formų privalumus ir trūkumus, veiklos tęstinumą, plėtrą, o tai jiems padės priimti sprendimus dėl verslo kūrimo.

Anksčiau klientai galėjo dalyvauti tik bendro pobūdžio mokymuose, kuriuos organizuodavo Užimtumo tarnyba. Dabar pretenduoti į paramą galės tik baigusieji specialius mokymus grupėms ir su Tarnybos specialistais aptarę dalyvavimą paramos verslui kurti priemonėje klientai.

Paraiškų, atitinkančių kalendoriniams metams nustatytus prioritetus, priėmimo etapai bus skelbiami iš anksto ir per 30 dienų dokumentai pateikiami tik per el. valdžios vartus. Tikslios atrankų datos bus nustatomos kalendoriniams metams. Konkrečioje atrankoje bus nurodyti reikalavimai darbo vietoms steigti.

Ypač didelis dėmesys bus skiriamas paraiškoms vertinti: pirmiausia, ar paraiškos atitinka teisės aktų kritiniams reikalavimams. Jas bus galima taisyti ir grąžinti toliau nagrinėti. Dar tikslinamas minimalus balų skaičius: jo nesurinkę paraiškų teikėjai nebegalės dalyvauti tolesniame atrankos etape.

Iki šiol tarp teikiančių paraiškas vyravo tendencija, kad pakanka sugalvoti verslo idėją ir gauti finansavimą. Pasak vedėjos, svarbiausia ne įsteigti įmonę, bet suvokti, kaip ji atrodys po kelių ar keliolikos metų.

Pagal naująją tvarką – į finansavimą pretenduojančiam klientui reikės komisijai įrodyti, kad turi pakankamai žinių ne tik įkurti, bet ir plėtoti verslą. V. Kamandulienė teigė, kad tai panašu į akademiniame pasaulyje ginamas mokslines disertacijas: „Finansavimas bus skiriamas tiems, kurie turi ne tik svajonę, bet ir žino, kaip ją įgyvendinti. Pakeitimų tikslas – skatinti verslumą, kurti pridėtinę vertę, užtikrinti skaitmeninės ir žaliosios ekonomikos plėtrą ir kurti atsparias rinkos sukrėtimams darbo vietas“.

Užimtumo tarnybos informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą