Darbo pagal paslaugų kvitus ypatumai

Sezonines, trumpalaikes ir aukštos kvalifikacijos nereikalaujančias paslaugas asmenys gali teikti supaprastinta tvarka, neįteisinant darbo santykių pagal Darbo kodeksą - naudojant Žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus. Pilną paslaugų, teikiamų pagal paslaugų kvitus, sąrašą galima rasti LR Vyriausybės nutarime.

Kokias paslaugas galima teikti?

Fiziniai asmenys gali teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios yra laikinos, vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai.

Kiek laiko galima teikti paslaugas?

Vienas paslaugas teikiantis asmuo turi teisę teikti paslaugas vienam gavėjui ne ilgiau kaip 60 dienų. Jeigu paslaugos teikiamos keliems paslaugų gavėjams – ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus, sumuojant kiekvieną mėnesį teiktų paslaugų laiką dienomis, neatsižvelgiant į per dieną teiktų paslaugų valandų skaičių. 

Kada asmuo gali pradėti dirbti?

Asmuo paslaugą gali pradėti teikti tik tada, kai kvite įrašomi pirminiai duomenys ir išduodamas antrasis šio kvito egzempliorius, todėl prieš pradedant dirbti, paslaugų gavėjui būtina užpildyti visą reikiamą paslaugų kvito informaciją ir antrą kvito egzempliorių įteikti dirbsiančiam asmeniui.

Kokie taikomi mokesčiai?

  • Pagal paslaugų kvitus  uždirbta atlygio suma, viršijanti 1 750 eurų per metus, yra apmokestinama 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifu. Pajamų mokestį nuo viršijančios sumos gyventojas turi susimokėti pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d., pateikdamas metinę pajamų deklaraciją.
  • Paslaugų gavėjai už paslaugų teikėjus turi apskaičiuoti ir mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas. Daugiau informacijos apie PSD įmokų apskaičiavimą ir sumokėjimą galima rasti „Sodros“ internetinėje svetainėje.

Kur įsigyti paslaugų kvitus?

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. paslaugų kvitus galima įsigyti Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (ŽŪIKVC). Detalesnę informaciją apie paslaugų kvitų įsigijimą galima rasti ŽŪIKVC internetinėje svetainėje.

Kam pranešti, jei už suteiktą paslaugą neišdavė kvito?

Apie pastebėtus mokestinius pažeidimus gyventojai gali pranešti VMI pasitikėjimo telefonu 1882, taip pat užpildę elektroninę anketą svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/stop-seseliui. Apie nelegalų darbą galima pranešti Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) tel. (8 5) 213 9750.

VMI informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą