Europos Komisija siūlo, kaip keisti cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentą

Gruodžio pabaigoje Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP reglamento). Siūloma nustatyti naujas cheminių medžiagų ir mišinių pavojaus klases ir kategorijas, griežti cheminių medžiagų ir mišinių prekybos internetu reikalavimus.

Siūlomais pakeitimais siekiama tinkamai identifikuoti ir klasifikuoti pavojingas chemines medžiagas ir mišinius, gerinti komunikaciją apie pavojų ir spręsti neatitikties problemas.

Planuojama nustatyti naujas cheminių medžiagų ir cheminių mišinių pavojaus klases ir kategorijas: endokrininę sistemą ardančios medžiagos (pavojus žmonių sveikatai arba aplinkai); patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) ir labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiagos; patvarios, mobilios ir toksiškos (PMT) ir labai patvarios, labai mobilios (vPvM) medžiagos.

Numatoma nustatyti minimalias sulankstomų etikečių formatavimo taisykles, kad etiketės būtų lengviau įskaitomos vartotojams, taip pat nustatyti, kad ir parduodamos internetu cheminės medžiagos bei mišiniai atitiktų CLP reglamento reikalavimus.

Cheminių medžiagų bei mišinių ženklinimas yra pagrindinė priemonė, suteikianti pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių naudotojui trumpą informaciją apie cheminių medžiagų ir mišinių pavojingąsias savybes.

CLP reglamente, kuris teisiškai privalomas visose valstybėse narėse ir tiesiogiai taikomas visuose pramonės sektoriuose, reikalaujama, kad prieš teikdami rinkai pavojingas chemines medžiagas ir mišinius, jų gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai chemines medžiagas ir mišinius suklasifikuotų, paženklintų ir tinkamai supakuotų.

Nors minėtas reglamentas užtikrina žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, Europos Komisijos analizė parodė, kad jis turi būti atnaujinamas atsižvelgiant į mokslo ir technologijų pažangą, rinkos pokyčius, pavyzdžiui, internetinę prekybą cheminėmis medžiagomis ir mišiniais.

Lietuva parengė pirminę poziciją dėl CLP reglamento pasiūlymo ir ją suderino su suinteresuotomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Pritariama daugeliui pasiūlytų nuostatų, tarp jų ir naujų pavojingumo klasių, jų kriterijų įtraukimui, naujoms pavojaus klasėms, suderintam klasifikavimui ir ženklinimui.

Suderintas cheminių medžiagų grupių klasifikavimas ir ženklinimas, kaip ir vieningi klasifikavimo įrašai, leis sumažinti naštą įmonėms ir institucijoms, užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį.  

Taip pat mūsų šalis pritaria, kad turi būti griežtinami cheminių medžiagų ir mišinių prekybos internetu reikalavimai, ypač iš trečiųjų šalių. Palaikome iniciatyvą nustatyti specialias ženklinimo ir pakavimo taisykles cheminių medžiagų pardavimui pakartotinai užpildomose talpose, nes tvaresnės cheminių medžiagų ir mišinių pardavimo formos neturėtų kelti didesnės rizikos žmonių sveikatai.

Pasiūlymo dėl CLP reglamento svarstymuose dalyvaus ir dėl jo nuostatų turės susitarti visos Europos Sąjungos valstybės narės, tarp jų ir Lietuva.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą