Žaliasis miesto rūbas sensta bei serga, bet miestas puošiasi ir nauju

„Rugpjūčio pradžioje pasibaigus draudimui kirsti ir genėti medžius bei želdinius, pastarosiomis dienomis imtasi medžių kirtimų, kuriems leidimai buvo išduoti dar pavasarį“, - sako Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Vida Mačernienė.   

Teisės aktuose numatyta, kad augalų vegetacijos metu, intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui, jų kirtimas ir genėjimas yra draudžiamas. 

Pasak vedėjos,  per šiuos metus jau yra išduoti 99 leidimai ir priimti 64 sprendimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius. Prašymų yra gauta ir daugiau. Dažniausiai gyventojai, besikreipiantys dėl želdinių pertvarkymo, pageidauja juos kirsti.

Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija ne visada gali patenkinti visų prašymus kirsti želdinius nes gana dažnai prašomi kirsti želdiniai būna sveiki, bet keliantys tik tam tikrų nepatogumų prašantiems. Tokiu atveju komisija, siekdama išspręsti  susidariusias problemas, siūlo želdinius genėti.

Pavyzdžiui iš išduotų 99 leidimų 29 leidimai yra tik genėti medžius, o iš 70 leidimų kirsti medžius tik dešimtyje leidimų yra paskaičiuota medžių atstatomoji vertė. Tai reiškia, kad šešiais atvejais iš septynių prašomi kirsti medžiai yra blogos būklės, džiūstantys ar pažeisti puvinio. 

Pasak komisijos pirmininkės pavaduotojos, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Ramunės Zubrės, Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija susiduria su gyventojų nepasitenkinimu ir dėl leidžiamų, ir dėl neleidžiamų kirsti želdinių.

„Besikreipiantiems kirsti saugotinus želdinius, matydami alternatyvias galimybes, visada siūlome jų nekirsti ir susidariusią situaciją spręsti siekiant maksimaliai išsaugoti želdinius. Alytaus miesto savivaldybės administracija suinteresuota, kad Alytaus miesto aplinka būtų kuo žalesnė ir patrauklesnė, didelį dėmesį skiriame naujų želdinių sodinimui ir įprastose miesto vietose, ir įrengiant ar rekonstruojant gatves. Vykdant gatvių rekonstrukciją, apželdinimas yra neatsiejama projekto dalis“, - sakė specialistė. 

Alytaus miesto savivaldybės administracija nuolat gauna gyventojų prašymus dėl želdinių būklės vertinimo ir prašymo leisti kirsti medžius senojoje miesto dalyje. 

„Išties, pasitaiko atvejų, kai seniai sodintų medžių džiūstančios šakos krinta ant šaligatvių, važiuojamosios gatvių dalies, būta atvejų, kad ir ant stovinčių automobilių užkrito, tad natūralu, jog pavojų keliančius medžius būtina iškirsti, nors gali atrodyti, kad tas medis yra sveikas. Nebūtinai jis būna pažeistas nuo kamieno apačios, gali džiūti nuo viršūnės ar kamieno vidurio“, - sakė R. Zubrė. Dėl šios priežasties išduotas ir leidimas kirsti keturis džiūstančius, puvinio pažeistus klevus Vytauto gatvėje. 

Ji pabrėžė, kad vietoje kertamų medžių siekiama atsodinti naujus. Tiesa, ne visada toje pačioje vietoje, nes riboja esantys ar naujai pakloti inžineriniai tinklai.

„Miestas išraizgytas inžinerinių tinklų, kurie turi apsaugos zonas neleidžiančias jose sodinti stambių želdinių. Kuriantis ir intensyviai besiplečiant miestui, šio draudimo nelabai buvo paisoma, dėl to dabar turime „paveldėtą“ problemą, kad želdiniai auga virš požeminių komunikacijų kurias tvarkant ar renovuojant, kartais būtina iškirsti ir sveikus želdinius, o atsodinti naujų toje pačioje vietoje galimybės jau nėra. Noriu pasidžiaugti, kad požeminių komunikacijų valdytojai, suprasdami miesto žaliojo rūbo svarbą, atlikdami tinklų priežiūros darbus, elgiasi tausojančiai ir šalina tik būtinus šalinti želdinius“, - kalbėjo pašnekovė.   
 
„Arba kita situacija – viena gyvenamųjų namų bendrija planuoja plėsti automobilių parkavimo aikštelę. Suprantama, kad joje vieno ar kito medžio jau neatsodinsi, tiesiog toliau nuo jos apžiūrėjome ir įvertinome vietą, kurioje galima sodinti jaunus medelius. Alytaus miesto miškingumas apima daugiau kaip trečdalį miesto teritorijos, jeigu medžiai būtų tik kertami, nesodinant naujų, tokio žalio miesto neišlaikytume“, - sakė specialistė. 

Kaip ir pataria dendrologai, mieste pašalintų medžių vietą užima kiti – atsparesni užterštam orui, kompaktiškesnėmis lajomis, nespartaus augimo medžiai. 

Pasak R. Zubrės, Alytuje kasmet pasodinama virš šimto naujų medžių ir virš tūkstančio įvairių krūmų.

2022 metais atliktos Alytaus miesto želdynų inventorizacijos duomenimis, Alytuje yra daugiau kaip 52 tūkstančiai medžių. Viename gatvės kilometre auga vidutiniškai apie 70 medžių ir krūmų. Gatvių želdiniuose vyraujantys medžiai yra mažalapės liepos ir paprastieji klevai. Vienam statistiniam Alytaus miesto gyventojui 2022 metais teko daugiau kaip 41 kvadratinis metras želdinių. 

AMS, Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą