Domėtasi, kaip Alytaus vaikų globos namams sekasi vykdyti globos centro funkcijas

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Socialinių paslaugų įstatymo nuostatoms, atsiradus naujai vaiko globos (rūpybos) formai – vaiko globai (rūpybai) Globos centre, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimu Nr. T-41 pavesta Alytaus miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai Alytaus vaikų globos namams vykdyti globos centro funkcijas. Kovo 20 d. Alytaus vaikų globos namuose rinkosi Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos (toliau – bendruomenės taryba). Jos pirmininkė mero pavaduotoja Valė Gibienė, nariai ir domėjosi, kaip sekasi vykdyti pavestas funkcijas. Alytaus vaikų globos namų direktorius Romutis Žebuolis ir socialinių programų koordinatorė Daiva Žemaitaitytė informavo, kad pagrindinis Globos centro veiklos tikslas yra užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje bei organizuoti budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką. Tačiau jau iki pavedimo vykdyti globos centro funkcijas, Alytaus vaikų globos namuose buvo organizuojami mokymai globėjams ir įtėviams, teikiamos konsultacijos esamiems vaikų globėjams (rūpintojams), bendradarbiaujant su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi buvo ieškoma įtėvių, globėjų, socialinių globėjų. Alytaus vaikų globos namuose 2017 m. organizuotuose globėjų ir įtėvių mokymuose dalyvavo 14 šeimų. Tai pat 2017 m. dar 8 asmenys dalyvavo globėjų ir įtėvių mokymuose, juos organizavo VšĮ biuras „Pactum". 2017 m. Alytaus mieste atsirado pirmieji 5 socialiniai globėjai, jie šiuo metu savo šeimose globoja 10 mažylių. Be jų 3 vaikučiai sugrįžo gyventi į biologines šeimas, 2 surasti nuolatiniai globėjai. Šiuo metu Alytaus vaikų globos namų 22 vaikai gyvena šeimai artimoje aplinkoje – 3 nuomojamuose butuose.

Alytaus vaikų globos namų direktorius Romutis Žebuolis taip pat supažindino su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktu Alytaus vaikų globos namų pertvarkos planu. Pagal jį siekiama, kad Alytaus vaikų globos namai taptų Šeimos centru, jame veiktų Globos skyrius, Krizių centras (šiuo metu veikia Šeimos krizių grupė), būtų organizuojamos savipagalbos grupės krizę išgyvenančioms šeimoms. Alytaus šeimos centrui taip pat priklausytų bendruomeniniai vaikų globos namai. Turėtų atsirasti bendruomeniniai vaikų globos namai vaikams su negalia. Taip pat siekiama teikti palydimosios globos paslaugas jaunuoliams, užaugusiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose, siekiantiems mokslo, bet dėl vienų ar kitų priežasčių stokojantiems įgūdžių gyventi savarankiškai. Apibendrinant Alytuje vykstančius pokyčius Bendruomenės tarybos narių nuomone, mieste įsibėgėja vaikų globos namų reforma.

 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą