Savarankiško gyvenimo namai Alytaus mieste

 

Planuojama, kad nuo rugsėjo 1 d. bus pradėtos teikti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos, todėl kviečiame socialinę riziką patiriančius suaugusius asmenis teikti prašymus socialinės priežiūros paslaugoms savarankiško gyvenimo namuose gauti. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose – tai namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmeniui (šeimai), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Paslaugos teikiamos Alytaus nakvynės namuose Ulonų g. 14B-29.
Paslauga bus skiriama socialinę riziką patiriančiam suaugusiam asmeniui: darbingo amžiaus asmeniui, kuris yra socialiai atskirtas dėl to, kad elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, yra įsitraukęs ar linkęs įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyręs ar kuriam kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir yra iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
Dėl apsigyvenimo savarankiško gyvenimo namuose asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas / rūpintojas kreipiasi į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių adresu Naujoji g. 48, 4 kabinetas, užpildo prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas ir pateikia šiuos dokumentus:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. socialinį statusą patvirtinantį dokumentą;
3. informaciją apie asmens (šeimos narių) gaunamas pajamas (išskyrus informaciją, kurią savivaldybės administracija gauna pagal duomenų teikimo sutartis);
4. medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) ir gydytojų rekomendacijas dėl asmens apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose;
5. kitus dokumentus, patikslinančius socialinių paslaugų poreikį.

Esant sprendimui skirti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas, tačiau tuo metu įstaigai negalint teikti paslaugų, asmuo pagal sprendimo gavimo datą įrašomas į savarankiško gyvenimo paslaugų namuose eilės sąrašą. Už jo sudarymą atsakingas Socialinės paramos skyriaus darbuotojas.
Apsigyvenę savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos) patys tvarkosi buitį: gamina maistą; perkasi maisto produktus, kitas maistui ruošti reikalingas prekes, švaros priemones, viršutinius ir apatinius drabužius, avalynę, patalynę ir pan.; tvarko gyvenamąjį kambarį, sanitarines patalpas ir virtuvę, siekdamas palaikyti švarą ir tvarką laikosi higienos normų; lankosi sveikatos priežiūros įstaigose įstatymais ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka; naudojasi kitomis savarankiško gyvenimo namų teikiamomis socialinėmis paslaugomis, dalyvauja užimtumo programose.

Mokėjimas už apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas:
1. Už savarankiško gyvenimo namuose teikiamas socialinės priežiūros paslaugas asmenys (šeimos) moka vadovaudamiesi Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T-254. Socialinės rizikos suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą, už paslaugas moka 20 procentų asmens pajamų, bet ne daugiau nei 20 procentų socialinės paslaugos kainos.
2. Asmenims (šeimoms), gyvenantiems savarankiško gyvenimo namuose, komunalinės (šilumos, elektros energijos, vandens ir kt.) išlaidos skaičiuojamos pagal apskaitos prietaisų rodmenis, pateikus kiekvienam asmeniui (šeimai) bendrų apskaitos prietaisų rodmenis, pagal išlaidų skaičiavimo vienam asmeniui tvarkos aprašą, kurį patvirtino BĮ Alytaus nakvynės namai.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą