Viešas kreipimasis į Alytaus merą: ar dar galima surasti teisybę miesto savivaldybėje?

 

Nuo 1997 metų, t. y., jau per dvidešimt metų Alytaus miesto Gluosnių – Aerodromo - Lakūnų gatvių gyventojai rašo prašymus Alytaus miesto savivaldybei, kad būtų išasfaltuota trumpa, strateginė gatvė, vedanti į I - ojo Alytaus ,,naujas‘‘, 1996 m., atidarytas kapines. Vienas šios gatvės galas remiasi į prijungtų naujų kapinių vartus, kitas veda į Jiezno gatvę. Daug kartų raštu kreipėmės į Alytaus miesto valdininkus, kad išasfaltuotų šią, žmonėms svarbią, gatvę. Kol nebuvo atidarytos naujos kapinės, pastatyti daugiabučiai namai, čia nebuvo didelio mašinų ir žmonių judėjimo, tad niekas nekėlė ir jokių problemų. Po to situacija pasikeitė. Šiuo duobėtu, purvinu, dulkėtu ,,keliuku‘‘ kasdien praeina daug žmonių, važiuoja daug mašinų. Gluosnių gatve naudojasi ne tik šios gatvės gyventojai, bet ir žmonės iš Lakūnų gatvės 7, 9 daugiabučių namų, Aerodromo gatvės aštuonbučio namo gyventojai. Mašinuoti žmonės į kapines važiuoja ir aplinkui Klevų, Uosių gatvėmis, bet daug senesnių žmonių, pensininkų, kurie neturi galimybių važiuoti nuosavu transportu į kapus, visą vasarą, ypač prieš Motinos dieną, Tėvo dieną, visų Šventųjų šventes, atvažiavę mikroautobusais, išlipę Jiezno gatvėje, per smėlį ar purvyną pėsčiomis eina į kapines lankyti artimųjų kapus, laistyti gėles. Aplinkiniai žmonės pasipiktinę šneka: vargas, nes šioje gatvėje negyvena turtingi verslininkai, įtakingi miesto žmonės, valdininkai ar jų artimieji. Priešingu atveju per virš 20 metų jau būtų seniai išasfaltuota ši neilga gatvelė. Šioje gatvėje didelis žmonių ir transporto judėjimas visais metų laikais, visus labai vargina: pavasarį ir rudenį purvynas, vasarą nuo važiuojančių mašinų keliamos smėlio dulkės. Per polaidžius, po lietaus reikia klampoti purvyną, išdžiūvus, pravažiavus mašinoms, kvėpuoti smėlio dulkėmis.
Gluosnių gatve, kurioje nėra jokių šaligatvių, daug žmonių, mokinių iš čia esančių Lakūnų, Aerodromo gatvių daugiabučių ir individualių namų, eina į Jiezno gatvėje esančią autobusų sustojimo stotelę važiuoti į miesto centrą, mokyklas, darbovietes. Gal miesto valdininkams tai normalu? Jie čia negyvena, nereikia pėsčiomis eiti į kapines. Suprantama, kad visų miesto gatvių gyventojai nori, kad būtų išasfaltuotos jų gyvenamos gatvės, bet ši gatvė yra strateginė, vedanti į kapus, kur palaidota daug viso miesto žmonių artimųjų.
Dvidešimt pirmi metai eina, kai rašom ir prašom to paties - išasfaltuoti šią strateginę, Alytaus miesto žmonėms reikšmingą, neilgą gatvę. Paskutinis mūsų gatvės gyventojų prašymas buvo rašytas ir užregistruotas dabartiniam miesto merui p. V. Grigaravičiui 2016 m. kovo 29 d. Gautas atsakymas yra nulinis - ,,bus sudarytas miesto gatvių įrengimo prioritetinis sąrašas. Vadovaujantis šio sąrašo eiliškumu ir gaunamomis lėšomis, bus vykdomi darbai“. Bet kažkodėl tų pačių metų rudenį, nesilaikant jokio eiliškumo, buvo atlikti parengiamieji darbai ir jau paruošta asfaltavimui labai plati, primenanti autostradą, Žirgų gatvė Panemunės rajone, prie Tūkstantmečio tilto, kurioje nėra jokių visuomeninės paskirties objektų, beveik nėra jokio transporto judėjimo, kurioje yra tik keletas privačių namų, kurioje gyvena gerb. mero p. V. Grigaravičiaus giminaičiai, ką parodė ,,Lietuvos ryto‘‘ televizija R. Janutienės laidoje. O šią laidą inicijavo Domantonių gatvės gyventojai.
Savivaldybės valdininkų atsakymai panašūs: nėra pinigų, jūsų gatvė neįtraukta į miesto strateginės plėtros planą, miesto infrastruktūros investavimo kryptyse nėra numatytas asfaltbetonio dangos įrengimas Gluosnių gatvėje, asfaltuokitės dalinio finansavimo būdu, bus koreguojamas miesto detalusis planas, planuojama parengti visų miesto žvyruotų gatvių transporto sektoriaus studija ir t.t. Tačiau kyla klausimas kažin, ar per tuos virš 20 metų dalinio finansavimo būdu buvo išasfaltuotos gatvės, kur gyveno ir gyvena įtakingi miesto žmonės, valdininkai, buvę ir šiuo metu esantis miesto meras ar kiti įtakingi miesto žmonės?
Gal ankstesnių kadencijų vadovų atsakymus dalinai ir galima pateisinti, kad nebuvo pinigų, bet dabar, kai tiek daug pinigų skiria Europos Sąjunga, tikrai ne.
Viskas suprantama, bet neteisybė miestiečius labai piktina. Alytus nedidelis miestas, žmonės vieni kitus pažįsta, viską mato ir daug žino. Ir kai žmonės paskaito spaudoje, išgirsta televizijos laidose, kad per tiek metų išasfaltuota daugybės miesto įtakingų valdininkų, kaip buvusios miesto tarybos narės p. Virginijos Graudinienės Turistų gatvė (buvo rašyta Alytaus Naujienose 2010 m. vasario 11 d. straipsnyje ,,Išasfaltuota gatvė - tarnystė sau ir kaimynams“), buvusių kitų įvairių miesto valdininkų, jų artimųjų, giminaičių, kaip R. Janutienės televizijos laidoje paskelbta, Žirgų gatvė paruošta asfaltavimui. Sužinojus, kad neseniai išasfaltuotos Aukštoji, Varnėnų, Aviečių, Užuolankos ir kitos gatvės, paprastus alytiškius apima didžiulis pyktis, kad nesilaikoma atliktos Alytaus miesto transporto studijos gatvių asfaltavimo eiliškumo. Rašyk nerašęs, prašyk neprašęs, kaip toje patarlėje ,,mažas esi ir pakeisti nieko negali“. Maudykitės purvyne ir dulkėse, kadangi jūs ne miesto išrinktieji, ne elitas.
Praeitais metais Piliakalnio mokykloje vykusiame susitikime su I - o Alytaus gyventojais buvęs ir vėl esantis mero pavaduotojas p. Tautvydas Tamulevičius pasakė „dabar padaryta miesto žvyruotų gatvių analizė ir visos miesto gatvės sustatytos į eilę asfaltavimui“. Grįžus ir pažiūrėjus internete pamatėme, jog iš tiesų tenai buvo prirašyta daug lentelių pagal įvairius kriterijus, tik nepažymėta, kad Gluosnių gatve eina, važiuoja ne tik prie jos gyvenantys žmonės, bet ir Lakūnų, Aerodromo daugiabučių namų gyventojai, daug alytiškių, lankančių kapus I-jo Alytaus kapinėse. Apsidžiaugėm, kad pagaliau po 20 metų, rašant prašymus, ši gatvelė buvo įrašyta 9 -ju numeriu, po Vėjo gatvės. Galgi sulauksim, gal ne visi išmirsim. Šiemet išgirdę iš žiniasklaidos, kad Europos Sąjunga žvyruotų gatvių tvarkymui Alytaus mieste paskyrė 1 milijoną 203 tūkstančius 600 eurų, vėl atsidarėm internetą pasižiūrėti kiek pasistūmėjo į priekį asfaltavimui numatytų gatvių eilė. Ir ką gi, nustėrom pamatę: iš 9 - tos eilės Gluosnių - Aerodromo gatvė, laukianti eilės asfaltavimui nuo 1997 metų , pagal ,,naują analizę“ atsidūrė į 60 - tą eilę iš 125 miesto gatvių, laukiančių asfaltavimo eilės. Kodėl 2014 metais atliktoje Alytaus miesto transporto sektoriaus studijoje, kurioje pagal kriterijus buvo sudarytas 36 žvyruotinų gatvių sąrašas, kuriame Gluosnių gatvė buvo 9 - oje eilėje, po Vėjo gatvės, atbuline data buvo pakeistas? Kodėl 2016-03-17 internete ,,Kurios žvyruotos gatvės Alytuje bus asfaltuojamos pirmiausia“, Gluosnių gatvė perkelta net į 60 - tą vietą, nepažymėjus, kad ši gatvė prioritetinė, veda į kapines, ja eina daug miesto žmonių, važiuoja ir eina daugiabučių namų gyventojai bei kapines lankantys žmonės? Pasirodo, buvusio ir vėl esamo p. mero pavaduotojo Tautvydo Tamulevičiaus pasakojimas tai tik žmonėms akių dūmimas. Taip išeina, kad tas eiles gali kada nori ir kaip nori pakeisti. 2014 metais atliktoje miesto žvyruotų gatvių studijoje (rašoma internete) buvo sudaryta eilė 36 gatvėms asfaltuoti. Vadinasi, jos ir turėjo likti. O tada pradėtą sąrašą tęsti toliau, sąžiningai reitinguojant kitas gatves. Kodėl nenustūmėte į galą Vėjo, Naujakurių gatves, kur yra nedaug privačių namų, o nustūmėte tik Gluosnių gatvę? Po žiniasklaidos įsikišimo pagaliau išasfaltuota Domantonių gatvė, laukusi eilės nuo 2003 - jų metų. Kodėl tada iš karto neatlikote tokios studijos visoms miesto gatvėms asfaltuoti, kokiu pagrindu anksčiau sudarytas eiles keitinėjate? Kodėl, kaip 2017-01-23 komentaruose rašo Osvaldas : , ...baisu, sėdėdami ant popierių vertinate gatvių būklę, ar realiai metų sezonų laikais pervažiavote visomis miesto gatvėmis? Sakote, kad vertinate pagal kriterijus. Jūsų kriterijai neatitinka tikrovės. Pavyzdžiui, Aerodromo gatvės, kaip tokios, seniai nėra (gal tik senuose dokumentuose). Jos likutis - tai tos pačios Gluosnių gatvės galas, vedantis nuo kapinių į Jiezno gatvę. Kodėl [skaitome savivaldybės žiniose] keičiate gatvių pavadinimus, kur Jums naudinga? Prie Žirgų gatvės prijungiate visą eilę Voveraičių gatvės namų, pakeičiate jų adresus? Vienoje studijos lentelėje parašyta, kad Gluosnių gatvės danga labai bloga, kitoje jau patenkinama, nors niekas nieko nekeitė. Neseniai Facebook Alytaus savivaldybė skelbė, kad bus asfaltuojama Vėjo gatvė. Dabar, pasirodo, kad ji jau išasfaltuota, nors joje yra labai nedaug privačių namų. Žmonės spėlioja, kad Vėjo gatvė išasfaltuota gal todėl, kad joje gyvena žymus verslininkas, kaimo turizmo sodybos ,,Vytautų dvaro‘‘ savininkas. Nėra Vėjo gatvėje jokių daugiabučių, jokių visuomeninės paskirties objektų. Kita dabar jau išasfaltuota Naujakurių gatvė pagal tą transporto sektoriaus studiją taip pat neatitinka joje išdėstytų kriterijų. Tiesa, ten prieš asfaltuojant, paklotos ir visos komunikacijos. Taigi, ši Alytaus savivaldybės užsakyta transporto sektoriaus studija tikriausiai nepigiai kainavo, o jos kriterijai atskirų gatvių įvertinimui yra netikslūs ir neteisingi. Peršasi išvada, kad atsakingi savivaldybės valdininkai tų kriterijų nesilaiko, juos keitinėja taip, kaip Jiems reikia ir kaip Jiems patogiau. Žinokit, kad visi miesto žmonės nori viešumo, aiškumo ir skaidrumo. Gyventojai pasipiktinę tokia esamos Alytaus miesto valdžios politika. Mes nesulaukiame pažadų ištesėjimo. Kodėl nėra jokio anksčiau numatytų ir pradėtų darbų  tęstinumo?
Esame surinkę 149 Gluosnių gatve besinaudojančių alytiškių parašus. Galime jų dar daugiau surinkti, nes daug žmonių kasdien ja eina į kapines tvarkyti kapų, laistyti gėlių, vaikai eina važiuoti į miesto mokyklas, žmonės į darbus. Alytaus miesto žmonės nenori šia gatve, kaip „Sacharoje“, per dulkes, o palijus per purvyną, vaikščioti į kapines ar į Jiezno gatvėje esančią autobusų stotelę. Gerb. miesto savivaldybės, Valdininkai, kada pagaliau nustosite diskriminuoti paprastus žmones, suteikdami prioritetus gatvėms, kuriose gyvena „Įtakingi“ žmonės, pakeisdami Jūsų sudarytą eiliškumą ir nustumdami Gluosnių gatvę (iš 9 eilės į 60-tą) . Kada pagaliau išasfaltuosite šią alytiškiams labai svarbią Gluosnių gatvę?
2018 m. gegužės 15 d., ,,Alytaus naujienose‘‘ straipsnyje ,,Tvarkome Alytų: gatvėms ir takams remontuoti - per milijoną eurų‘‘ parašyta, kad tarp kitų gatvių bus asfaltuojama ir Vėjo gatvė, kurioje pagal tą atliktą 2016 m. transporto studiją, kaip minėjom, yra tik keli namai, nėra daugiabučių namų, gatvės būklė patenkinama, nėra intensyvaus transporto eismo, pasirodo, ši, Vėjo gatvė, kažkodėl išskirtinai prioritetine tvarka jau dabar išasfaltuota. Po jos sąraše einanti Gluosnių gatvė dabar kažkodėl nustumta į 60 - tą eilę. Kyla klausimas KODĖL?
Kai miesto žmonės mato daugelio mūsų išrinktų Alytaus miesto savivaldybės valdžios, tarybos narių savanaudiškumą, savo asmeninių poreikių tenkinimą, abejingumą, neveiklumą, savo nuomonės neturėjimą ir negebėjimą ar nenorą ginti juos rinkusių alytiškių interesų, žmonėms sukyla pyktis, nepasitikėjimas valdžia, nesibaigia emigracija.
Šiais laikais, kai skelbia žiniasklaida, kai tiek daug lėšų Europos Sąjunga skiria žvyruotų kelių asfaltavimui, vis dar norisi tikėti, kad tos lėšos bus panaudotos efektyviai, sąžiningai, nesavanaudiškai ir visiems alytiškiams svarbių gatvių bus išasfaltuota žymiai daugiau.
Mūsų gatvės gyventojai norėtų, kad šioje gatvėje apsigyventų įtakingi miesto žmonės, savivaldybės tarybos nariai, gal tada ir paprastiems , neturtingiems alytiškiams gyventi šalimais būtų patogiau, greičiau ir mūsų gatvę išasfaltuotų.
Be to, gal būtų galima ir pataupyti. Ir už tuos pinigus padaryti daugiau ir kokybiškesnių darbų, nutiesti daugiau gatvių. Miestiečių manymu, taupumo sumetimais kai kur dviračių takai labai platūs, nutiesti ten, kur nedidelis dviratininkų judėjimas, paruošta asfaltavimui Žirgų gatvė labai plati, kaip autostrada, kas rodo didelį neūkiškumą, nes vien iš parengto asfaltavimui Žirgų gatvės pločio būtų galima išasfaltuoti nemažiau nei dvi normalaus pločio gatves arba būtų galima naujai padaryti daugiau šaligatvių ir pan.
Džiugu, kad miestas švarus, gražėja, veikia fontanai, žydi gėlės, nušienautos vejos, kad daug dviračių takų, naujai, vietoj senų plytelių išasfaltuotas pasenęs, buvęs stipriai suskeldėjęs ilgokas A. Jonyno gatvės šaligatvis ir kiti šaligatviai, kad išgražintas miesto centras, Naujoji gatvė, Dailidės ežerėlių aplinka, Jaunimo parkas ir kt., bet... Gerb. Alytaus miesto, Mere, p. Vicemerai, savivaldybės tarybos nariai, sąžiningai, skaidriai be asmeninių išskaičiavimų dirbkite miesto žmonėms, Jūsų rinkėjams, jeigu norite sulaukti aukštų reitingų, alytiškių dėkingumo ir pagarbos.
Su šiomis mintimis, išdėstytomis prašyme gerb. merui p. Vytautui Grigaravičiui ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams, 2018 m. birželio 15 d. Gluosnių-Aerodromo-Lakūnų gatvių gyventojai kreipėmės į aukščiausią Alytaus miesto valdžią ir 2018 m. liepos 26 d. gavome neigiamą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos gerb. p. Silvijos Peštenienės atsakymą, kuris netikslus, nekonkretus, neatsakantis į 149 alytiškių klausimą ,,KODĖL‘‘. Atsakyme gyventojai nemato atliktos Alytaus žvyruotų gatvių studijos analizės. Jame nenurodyta, kodėl, kokiu pagrindu remiantis, pažeisti žvyruotinų gatvių studijos kriterijai, kodėl jie neteisingi, kodėl jau išasfaltuota Vėjo gatvė, Naujakurių gatvė, o po jos sekanti, buvusi eilėje įrašyta Gluosnių- Aerodromo- Lakūnų gatvė nustumta net į 60 –tą eilę ir, kaip meras pasakė, bus išasfaltuota tik po 15-os metų.
,,Mažas esi ir pakeisti nieko negali‘‘-tai 100 procentų pasiteisinantis posakis. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos S. Peštenienės atsakymas į 2018-06-15 Gluosnių gatvės ir 149 alytiškių prašymą išasfaltuoti strateginę Gluosnių - Lakūnų-Aerodromo gatvę [vieną], vedančią į I-o Alytaus kapines yra nekonkretus. Atsakyme nenurodyta, kodėl nesilaikoma Alytaus miesto savivaldybės patvirtintų žvyruotų gatvių asfaltavimo studijos kriterijų, kodėl jie neatitinka realios situacijos, kodėl kriterijų balai yra neteisingi. Nuo neteisingai nurodytų kriterijų, neteisingai paskirstytų balų, neteisingai pasikeičia gatvių asfaltavimo eiliškumas, kas ir kelia visų šia gatve besinaudojančių alytiškių pyktį.
149 alytiškių parašytas prašymas Alytaus miesto merui gerb. V. Grigaravičiui ir miesto tarybai iš esmės neatsakytas. Prašymą –kreipimąsi parašė ne vienas žmogus, bet visi Gluosnių gatve einantys ir važiuojantys žmonės.
Žmonės nori žinoti, kodėl Alytaus miesto savivaldybės užsakymu parengta žvyruotinų gatvių transporto sektoriaus studija, gatvių asfaltavimo kriterijai, neatitinka realybės? Kadangi Jūs neišanalizavote transporto sektoriaus studijos, analizę pateikiame mes.
Kaip pavyzdį paimkime tik dvi paskutines išasfaltuotas Vėjo ir Naujakurių gatves ir palyginkite su Gluosnių gatve. Kriterijų seka paimta iš parengtos žvyruotų gatvių transporto studijos:
1.1 Paros laiko intensyvumas
Kur daugiau pravažiuoja įvairiu paros metu transporto priemonių, mašinų, pėsčiųjų Vėjo, Naujakurių gatvėmis, kur yra keletas privačių namų, ar Gluosnių gatve, vedančia į I-o Alytaus kapines, į miestą ir iš jo, iš šalia esančių daugiabučių namų ?
1.2 Gatvės užstatymo tankis:
Vėjo g. tik 8-i privatūs namai,
Naujakurių g. apie 15 privačių namų,
Gluosnių g. : 8 privatūs namai, Aerodromo gt. Nr.7 daugiabutis, Lakūnų g. 7 daugiabutis, Lakūnų gt. Nr. 9 daugiabučio namo gyventojai, I-o Alytaus kapinės, paminklų parduotuvė, automobilių taisykla. Šia gatve važiuoja daug alytiškių, nenorėdami sukti rato aplink, pro degalinę.
Tai kur daugiau pravažiuoja mašinų Vėjo, Naujakurių, ar Gluosnių gatvėmis? Netiesa. Atvažiuokit, gerbiamieji Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai, į vietą ir pasižiūrėkite.
1.3. Gatvės užstatymo užbaigtumas:
Vėjo g. pilnai užstatyta,
Naujakurių g. pilnai užstatyta,
Gluosnių g. nepilnai. Kitoje gatvės pusėje pavasarį sukalė stulpelius naujai suformuotiems sklypams.
1.4.Viešos paslaugos ir kiti lankytini objektai.
Vėjo g. –nėra jokių viešųjų paslaugų objektų,
Naujakurių gt.- jų taip pat nėra,
Gluosnių g. : I-o Alytaus kapinės, paminklų parduotuvė, mašinų taisykla, mašinų dalių parduotuvė.
1.5 Gatvės techninė būklė:
Ilgis su žvyruota danga    Plotis         Apšvietimas
Vėjo g.   270 m.               8 m.           Įrengtas
Naujakurių g. 240m.         5,5 m.        Įrengtas
Gluosnių g. 110 m.           6 m.           Įrengtas

1.5.1 Gatvės įrengimo metai :
Vėjo g.- 1984 m.
Naujakurių g.-1984 m.
Gluosnių g. : Namas Nr.16 statytas 1949 m. [žinios iš namų registrų knygų],
Namas Nr.4 statytas 1982 m. ,
Aerodromo g. daugiabutis namas Nr. 7 statytas 1971 m.
Gluosnių g.Nr. 14 statytas 1982 m. ir t. t.
Studijoje parašyta, kad Gluosnių gatvė įrengta 1992 m. Gerbiamieji, tai gal minėtos gatvės namų gyventojai statybai plytas atsiskraidino lėktuvu? NETIESA.

1.5.2. Gatvės dangos būklė :
Vėjo g. būklė [buvo rašoma transporto sektoriaus studijoje ] patenkinama,
Naujakurių g. būklė vidutinė,
Gluosnių g. būklė labai bloga [Buvo rašyta I-oje studijoje, vėlesnėje jau rašote, kad –vidutinė, nors niekas nieko netaisė].

2.10. Statybos kaina :
Vėjo g.-114 000 eur.
Naujakurių g.-105 000 eur.
Gluosnių g. 45 000 eur.

3.2 Kiekvieno kriterijaus balai :
(bendra suma)
Gatvės pavadinimas       Gatvės amžius  Eismo intensyvumas  Užstatymo tankis  Viešų paslaugų įmonių skaičius  Gatvės būklė G. užbaigtumas Ekonominis gatvės naudingumas  Balų suma
Vėjo                                     8                      5                            0                         0                                          5                     15                      30                                         93

Naujakurių                           8                      5                             0                         0                                           2                    15                      30                                          90

Gluosnių                              4?                     3?                           0?                         4                                         10                   15?                     0?                                         66?

Kodėl neteisingai įvertinti Gluosnių gatvės penkių kriterijų balai : gatvės amžius, eismo intensyvumas, užstatymo tankis, gatvės užbaigtumas, gatvės paskirtis? Toks neteisingas minėtų kriterijų balų įvertinimas sudarantis tik 66 balus , nustumia Gluosnių gatvę [ neaišku, kokiu pagrindu?] į neteisingą reitingavimo eilę.

4.1 Gatvių įrengimo prioritetinis sąrašas :
Vėjo gatvės eilės Nr. 14 surinkęs 93 balus [ Ši gatvė jau išasfaltuota],
Naujakurių gatvės eilės Nr. 17,surinkusi 90 balų [Jau išasfaltuota],
Gluosnių gatvės buvęs eilės Nr. 9, vėliau perkeltas į Nr.37, o galiausiai nustumtas į Nr. 60 –tą reitingavimo eilę .O jeigu būtų teisingai įvertinti balai, Gluosnių gatvė pagal šią studiją taip pat turėjo būti išasfaltuota net pirmiau nė Vėjo ar Naujakurių gatvės. 


Gerbiami Alytaus miesto savivaldybės Vadovai, miesto savivaldybės tarybos nariai, visi Gluosnių gatve besinaudojantys žmonės, žmonės lankantys Pirmo Alytaus naujas kapines, labai pasipiktinę tokiu miesto savivaldybės užsakytu ir neteisingai atliktu žvyruotinų gatvių eiliškumo nustatymu.
Visiškai neatitinka minėtų gatvių amžius. Logikos reikia turėti , ar prie kapinių statyti namai yra naujesni už naujame augančiame I-o Alytaus rajone Vėjo, Naujakurių ar kitose gatvėse statytus namus. Neatitinka ir eismo intensyvumas. Ar daugiau transporto priemonių, pėsčiųjų važiuoja ir eina Gluosnių gatve iš daugiabučių namų į miestą, į kapines, ar Vėjo, Naujakurių gatvėmis, kur yra nedaug privačių namų? Neatitinka ir Gluosnių gatvės užstatymo tankis, kur Jūsų specialistai skyrė tik 0 balų. Kodėl ,,Gatvės paskirtis‘‘ kriterijui Vėjo ir Naujakurių gatvėms paskirta po 30 balų, o Gluosnių gatvei 0 balų, tarsi Gluosnių gatvė būtų užblokuota, uždaryta ir ja nevyktų joks judėjimas. Jūsų užsakymu parengta transporto studija visiškai neatitinka realybės. O už tai tikriausiai sumokėta nemaža pinigų suma?
Neveltui žmonės pasipiktinę buvusio , o dabar vėl esamo mero pavaduotojo p. Tautvydo Tamulevičiaus susitikime su I-o Alytaus gyventojais pasakymu, kad dabar visos gatvės asfaltuojamos skaidriai pagal sudarytą transporto sektoriaus studiją. Išanalizavus šią studiją, pamatome, kokia ji, ,,skaidri, teisinga.‘‘ Todėl mes, visi pasirašiusieji, prašome ištaisyti neatitinkantį realybės asfaltuotinų gatvių sąrašą, kuriame Gluosnių gatvė nustumta į 60-tą eilę, nekalbant apie tai, kokio įtakingumo lygio kai kurie žmonės gyvena šiose, jau išasfaltuotose Vėjo ar Naujakurių gatvėse. Kai susitikime š. m. birželio 19 d. su gerb. miesto meru p. Vytautu Grigaravičiumi buvo paklausta, kada bus išasfaltuota Gluosnių gatvė, meras pasakė, kad po 15-os metų. Tada pasakėme, kad mes jau būsime išmirę. O meras atsakė, kad kapines galės lankyti jūsų vaikai. Gerb. Mere, gerb. miesto tarybos nariai, mes Jus išsirinkome, mes Jus mylime, mes norime, kad Jūs gerbtute ir paprastus miesto žmones, ne tik įtakingus alytiškius. Mes norime, kad būtų ištaisyti neteisingi miesto transporto studijos kriterijai ,pažeidę žvyruotinų gatvių eiliškumą. Mes norime, kol dar esame gyvi, dabar, o ne po 15-os metų, lankyti I-jo Alytaus kapinėse palaidotus artimuosius išasfaltuota Gluosnių gatve.

 

149 Alytaus miesto gyventojai, lankantys I-o Alytaus kapines bei žmonės ,
gyvenantys Gluosnių, Aerodromo, Lakūnų gatvėje 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą