Vyraujant dideliems šalčiams didėja oro tarša


Aplinkos tarša kietosiomis dalelėmis paprastai padidėja esant didesnei minusinei temperatūrai, kuomet daugiau kūrenama ir vyrauja silpnas, nepalankus teršalams sklaidytis vėjas. Didžiausias padidėjimas jaučiamas miesto individualių namų rajonuose, kur patalpos šildomos dažnai naudojant nekokybišką kurą arba įvairias atliekas.
Oro taršai yra nepalankūs stacionarūs ir mobilieji taršos šaltiniai. Pavyzdžiui, transporto priemonių išmetami teršalai sudaro apie 75 proc. bendro išmetamų teršalų kiekio.
„Nors ir neturima duomenų, kad Alytaus miesto teritorijoje aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis lygis viršytų ribą, tačiau siekdami užkirsti kelią grėsmei, primename individualių namų gyventojams, kad draudžiama krosnyse deginti atliekas. Gyventojai turėtų nepamiršti, kad ypač pavojinga deginti plastikinę tarą, gumą, užterštą medieną, senus baldus, rūbus, batus ir cheminėmis medžiagomis užterštus audinius ar pakuotes“,– teigia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Vida Mačernienė.
Privačių namų kvartaluose, deginant nekokybišką kurą ar atliekas, į aplinkos orą patenka didelės kenksmingų medžiagų koncentracijos (sieros, azoto junginiai, anglies monoksidas ir pan.). Pavyzdžiui, susidariusi siera, susimaišiusi su suodžiais kamine, gali sukelti gaisrą ir pridaryti daug nepataisomos žalos. Individualių namų kaminai nėra aukšti, ir susidarančios kenksmingos medžiagos kaupiasi to paties ir kaimyninių namų kiemuose, soduose, dirvoje, tokiu būdu sudarydamos sąlygas ilgalaikiam kenksmingų medžiagų poveikiui žmonių sveikatai ir aplinkai.
Alytuje nėra įrengta stacionarių automatizuotų oro kokybės tyrimų stotelių, kuriose būtų nuolat matuojama aplinkos oro teršalų koncentracija, tačiau aplinkos oro kokybės tyrimai pasyviais sorbentais buvo atliekami reguliariai, kas keleri metai. 2017–2022 m. Alytuje vykdomas aplinkos monitoringas, kurio vienas iš tikslų – aplinkos oro stebėsena. Tyrimai atliekami parinktose 8 miesto vietose naudojant difuzinius ėmiklius – pasyvius sorbentus. Rezultatai rodo, kad oro kokybė Alytuje yra gera, tirtų priemaišų koncentracija neviršija joms nustatytų normų.
Kasmet savivaldybė taip pat imasi prevencinių priemonių, kad užkirstų kelią didesnei oro taršai. Pavyzdžiui, pasibaigus žiemos sezonui, nutirpus sniegui kovo ir balandžio mėn. surenkamas smėlis, purvas; gegužės–spalio mėn. vakuuminiu būdu siurbiant kietąsias daleles valomos asfaltuotų su kelio bortais gatvių važiuojamosios dalys. Planuojama pastatyti elektromobilių įkrovimo stoteles. Plečiamas bevariklio transporto priemonių tinklas, įrengiami dviračių ir pėsčiųjų takai. Nuolat tvarkomi ir atnaujinami šaligatviai – tokiu būdu gyventojai skatinami daugiau judėti pėsčiomis. Apželdinamos miesto gatvės. Atnaujintas viešasis transportas, kuris taip pat mažiau teršia orą, o vaikams mėnesinis bilietas kainuoja tik 5 Eur.
Ką galime padaryti kiekvienas, kad oras, kuriuo kvėpuojame, būtų švaresnis, sveikata geresnė?
• Vengti bereikalingo deginimo.
• Namuose įrengti tik pramoniniu būdu pagamintus kurą deginančius šilumos gamybos įrenginius, atitinkančius energijos poreikį konkrečioms patalpoms.
• Laikytis katilo gamintojo nustatytos naudojimo tvarkos, naudoti tik tam katilui numatytą kurą.
• Kūrenti tik sausą kietąjį kurą.
• Nedeginti jokių atliekų.
• Nepradėti šildymo sezono neišvalius kamino, pakuros ir peleninės.
• Esant galimybėms diegti alternatyvios energijos sistemas.
• Esant galimybėms jungtis prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemų.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą