VšĮ „Tėviškės namai“ siūlo įsitraukti į naujus Alytaus miesto VVG strategijos projektus !

Projektų metu darbingiems, nedirbantiems pagal sutartis ir nesiverčiantiems individualia veikla Alytaus miesto gyventojams suteikiama galimybė įgyti žinių ir patirties dalyvaujant įvairiuose mokymuose ir savanoriaujant Alytaus mieste veikiančiose organizacijose.

TRUMPAI APIE PROJEKTUS  :

Bendruomeninių ryšių stiprinimas per darbingų neaktyvių asmenų neformalų švietimą ir darbo įgūdžių įgijimą.

Projekto tikslinė grupė –  asmenys nuo 18 iki 45 metų amžiaus.

 

Veiklos:

  1. Individualios motyvacinės konsultacijos
  2. Priežiūros paslaugų namuose organizavimo mokymai
  3. Savanoriška veikla teikiant pagalbą namuose.

Vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų ir (ar) asmenų, kurių namų pajamos neviršija skurdo rizikos ribos, verslumo gebėjimų skatinimas ir ugdymas ;

Projekto tikslinė grupė –  asmenys nuo 45 m . amžiaus  iki pensijinio amžiaus.

 

Veiklos:

  1. Individualios motyvacinės konsultacijos
  2. Verslumo mokymai
  3. Savanoriška veikla.

Mentorystės skatinimas ir organizavimas, užtikrinantis verslo ar savarankiškos veiklos patirties neturinčių asmenų įgūdžių ugdymą;

Projekto tikslinė grupė –  asmenys nuo 18  iki 29 metų amžiaus.

Veiklos:

  1.  Individualios motyvacinės konsultacijos
  2. Verslo organizavimo mokymai
  3. Savanoriška veikla.

 Pabaigus savanorystę ( trukmė priklausomai nuo pasirinkto projekto) savanorystę išduodamas pažymėjimas. Savanorystės metu bus  kompensuojami maistpinigiai – tai reiškia, kad už kiekvieną savanoriškos veiklos dieną (ne mažiau nei 4 val./d.) bus mokama 7,87 eur kompensacija maitinimui.

 ĮSITRAUKIMO Į PROJEKTINES VEIKLAS PROCESAS:

–   užpildoma anketa ir su dalyviu sudaromas individualus dalyvavimo projektinėse veiklose planas, kuris apima individualias konsultacijas, mokymus ir savanorišką veiklą;

–   konkrečios savanorystės vietos pasirinkimas;

–   susitikimas su mentoriumi pradedant savanorišką veiklą:.

Susitikimo metu: pasirašoma trišalė sutartis ir prašymas dėl išlaidų kompensavimo.

Savanorį globojantis priimančios organizacijos atstovas mėnesio pabaigoje pateikia faktinį savanorio savanorystės darbo laiko žinairaštį, kuriuo remiantis kompensuojami maistpinigiai. Savanorystės laikotarpiu bendradarbiauja visos trys suinteresuotos šalys : mentorius, priimančios organizacijos kuratorius ir savanoris.

 Organizacijų, kurios pageidauja įsitraukti į šį projektą ir sustiprinti savanorystę savo organizacijose, atstovus kviečiame kreiptis į Savanorių centro mentorių.

Kreipkitės į  Tėviškės namų bendruomenės SAVANORIŲ CENTRĄ :

Daugų g. 5A, Alytus

Tel. + 370  602 29 760

El.paštu mentorius@dzukijossavanoriai.lt

www.dzukijossavanoriai.lt

 

AMS informacija

 

 

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą