Nuotraukos autorius: lrytas.lt

Dėl skandalingos situacijos Alytaus kolegijoje ministerija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą

Alytaus kolegiją neseniai spaudoje garsino istorija, kai ilgametė jos vadovė Danutė Remeikienė buvo išrinkta vadovauti aukštajai mokyklai trečią kadenciją, nors pagal galiojančius įstatymus to būti negalėjo.

Tai, kad šis paskyrimas neteisėtas, patvirtino net kelių instancijų teismai. Šiai dienai D. Remeikienė toliau vadovauja kolegijai, tiesa, jau tik kaip laikinai pareigas einanti vadovė.

Laukiant konkurso kolegijos vadovo pareigoms užimti pabaigos, aukštojoje mokykloje susiklostė dar viena neeilinė situacija. Studentai, panorę savo pačių deleguotą narį atšaukti iš kolegijos tarybos, buvo nemaloniai nustebinti, kai suprato, kad jų reikalavimą kolegijos vadovybė ignoruoja. Laikinoji kolegijos vadovė studentų skundus vadina neturinčiais pagrindo, o pačią situaciją – šmeižto kampanija.

Skundais dėl situacijos Alytaus kolegijoje užversta Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) antradienį pranešė, kad kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, kurios prašo ištirti, ar nebuvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir viešasis interesas

Pokyčių troškimas apkarto

Alytaus kolegijos studentų atstovybės prezidentas Aurimas Žvirblys naujienų portalui lrytas.lt pasakojo, kad atšaukti iš kolegijos tarybos Algirdą Klimavičių, kuris yra ir kolegijos tarybos pirmininkas, nuspręsta dėl to, kad per visą savo trejų metų kadenciją jis esą nekontaktavo su studentais, nepuoselėjo kolegijos studentų deklaruojamų vertybių ir tikslų.

„Jis (A.Klimavičius – aut. past.) pažeidinėjo tiek Alytaus kolegijos, tiek studentų atstovybės įstatus. Pavyzdžiui, Aukščiausiasis teismas nurodė, kad kolegijos vadovė D. Remeikienė turi būti atleista, bet kolegijos taryba ją vis tiek paskyrė eiti direktorės pareigas laikinai. Kadangi šį asmenį (A.Klimavičių – aut. past.) delegavo patys studentai, nutarėme jį savo iniciatyva atšaukti ir pakeisti kitu“, – pasakojo jis ir pridūrė, kad įstatymuose numatytos procedūros kolegijos vadovybės buvo paprasčiausiai ignoruojamos.

Protokolas, kuriuo norėta atšaukti A. Klimavičių iš kolegijos tarybos buvo pristatytas aukštosios mokyklos akademinei tarybai dar birželio penktą dieną, tačiau klausimas dėl studentų deleguoto nario atšaukimo kaip svarstytinas į šios tarybos darbotvarkę buvo įtrauktas prabėgus beveik mėnesiui – birželio 22 d., tačiau ir tuomet atšaukti tarybos nario nepavyko.

A. Žvirblys teigė sulaukęs paaiškinimo, kad akademinė kolegijos taryba turi teisę pasisakyti dėl nario atšaukimo, bet, anot jo, tiek Alytaus kolegijos statutas, tiek Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas nurodo, kad norint atšaukti studentų deleguotą atstovą aukštosios mokyklos taryboje, pakanka tik pareikšti norą tai padaryti.

Pats A. Klimavičius, A.Žvirblio teigimu, atsisakė atvykti į studentų atstovybės valdybos posėdį, kur buvo svarstoma ši situacija, motyvuodamas tuo, kad yra labai užimtas žmogus.

Tiesa, netrukus studentų atstovybės vadovas sulaukė žinios, kad kolegijos vadovybė pateikė pareiškimą, kad jo paties išrinkimas į šias pareigas vyko pažeidžiant galiojančias tvarkas.

„Sutikrinome visus dokumentus ir Juridinių asmenų registras jokių priekaištų neturėjo, tačiau kolegijos vadovybė laikosi pozicijos, kad esu neteisėtai išrinktas studentų atstovybės prezidentu, tad ir galios atšaukti A.Klimavičių iš kolegijos tarybos neturiu“, – aiškino A. Žvirblys ir pridūrė, kad kol ši situacija nebus išspręsta, Alytaus kolegija atsisako reaguoti į raginimą atšaukti A. Klimavičių iš kolegijos tarybos.

Kilo klausimų dėl skaidrumo

Ėmus domėtis situacija Alytaus kolegijoje su redakcija susisiekė daugiau studentų bei darbuotojų. Jie pasakojo, kad aukštojoje mokykloje itin trūksta skaidrumo. Kolegijos bendruomenei klausimų kyla ir dėl dar vienos situacijos – informacinių technologijų paslaugas kolegijai teikia įmonės filialas, kuriam vadovauja A.Klimavičiaus šeimos narys.

Kolegija samdo informacinių technologijų specialistus iš įmonės UAB „ATEA“, kurios regioninių projektų vadovu dirba A.Klimavičius. Kolegijai, anot šaltinių, paslaugas teikia UAB „ATEA“ filialas Alytuje, kuriam vadovauja Haroldas Gudėnas, kuris yra A.Klimavičiaus žentas.

Naujienų portalui lrytas.lt susisiekus su pačiu A. Klimavičiumi, šis, net nespėjus užduoti klausimų apie susidariusią situaciją, padėjo telefono ragelį ir daugiau į skambučius neatsiliepė.

Paskambinus Alytaus kolegijos administracijai paprašius patikslinti, ar aukštoji mokykla perka paslaugas ar samdo darbuotojus iš UAB „ATEA“, buvo paprašyta rūpimus klausimus atsiųsti raštu, tačiau atsakymų į juos taip ir nesulaukta.

Telefonu paskambinus H. Gudėnui ir jo pasiteiravus, ar šio vadovaujamas UAB „ATEA“ padalinys teikia paslaugas Alytaus kolegijai, jis sakė: „Kodėl tuo domitės? Daug kam teikiame paslaugas“ bei netrukus patikslino, kad tarp įmonės klientų yra ir Alytaus kolegija.

H. Gudėnas nenorėjo įvardinti, kokias konkrečiai paslaugas teikia UAB „ATEA“ kolegijai ir kokiu būdu jos perkamos, motyvuodamas tuo, kad ši informacija yra konfidenciali.

Paklaustas, ar A. Klimavičius, kuris yra kolegijos tarybos pirmininkas, yra jo uošvis, H. Gudėnas sakė, kad į šį klausimą neatsakinės, o ir galimo nepotizmo ryšio šioje situacijoje neįžvelgiantis.

Kolegijos direktorė: „Viskas dėl vadovo konkurso“

Laikinai Alytaus kolegijai vadovaujanti Danutė Remeikienė, kalbėdama apie susiklosčiusią situaciją, teigė, kad studentų įteiktame rašte, kuriuo norėta atšaukti A.Klimavičių iš kolegijos tarybos, būta daug netikslumų.

„Būta neatitikimų, tad paprašėme papildomų dokumentų, kurie parodytų, kaip vyko visos procedūros. Studentai nieko nepateikė, tad kreipėmės pagalbos į teisininką, kad būtų išaiškinta, ar procedūra teisėta ir teisinga. Studentai paprašytų papildomų dokumentų neteikė, o patys išsigandę, kad daro pažeidimus, pradėjo kelti skandalą, kad juos ignoruoja ir skriaudžia“, – sakė ji.

Laikinoji kolegijos vadovė įsitikinusi, kad už nepatenkintų studentų nugarų esama žmonių, turinčių labai aiškių intencijų. Tiesa, jų pavardžių įvardyti nepanoro. „Tai žmonės, kurie nori laimėti rinkimus į direktoriaus kėdę. Studentais galimai manipuliuojama siekiant pranašumo ir pergalės rinkimuose. Pradėta didelė šmeižto kampanija“, – mintimis dalijosi D. Remeikienė. Pati pašnekovė tikino, kad konkurse dėl kolegijos vadovo vietos nedalyvaujanti.

Kalbėdama apie A. Klimavičių D. Remeikienė neslėpė nepritarimo studentų ketinimams: „Kalbame apie garbingą žmogų, kuris su kolegija bendrauja ir bendradarbiauja nuo 1990 metų. Jis aktyvus studentiškų renginių rėmėjas, studijų programų rengimų komitetų narys, ekspertas, dalyvaujantis akreditaciniuose procesuose. Jis koja kojon einantis socialinis partneris su kolegija ir studentija. Staiga, jam pačiam nedalyvaujant, siūloma jį „nuimti“, ir tai daroma neteisėtai ir nepaisant procedūrų.“

Paklausta, ar situacija, kai A.Klimavičius yra kolegijos tarybos pirmininkas, o kolegijai tam tikras paslaugas teikia UAB „ATEA“ filialas, kuriam vadovauja H. Gudėnas (A.Klimavičiaus žentas – aut. past.), nėra interesų konfliktas, laikinoji aukštosios mokyklos vadovė sakė: „Jūs man pasakėte naujieną... Nežinojau, kad filialui vadovauja A.Klimavičiaus žentas, žinau, kad ilgą laiką šiam padaliniui vadovavo pats A.Klimavičius.

Pradėjome bendradarbiauti, kai kūrėme informacinių technologijų fakultetą, kai kūrėme informacinių technologijų ir dizaino programas. Jis buvo mūsų patarėjas, ekspertas ir mes su juo (A.Klimavičiumi – aut. past.) kartu dirbome. Tai, kad ten svainis, žentas ar dar kažkas, išgirdau pirmą kartą“.

D. Remeikienė teigė, kad svarbu tai, jog A. Klimavičius nėra įdarbintas kolegijoje.

LSS vadovas: „Tai panašu į susidorojimą“

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) vadovas Eigirdas Sarkanas teigia, kad iš dabartinės situacijos atrodo, jog kolegijos vadovybė bando susidoroti su studentų atstovybe.

„Reikia prisiminti, nuo ko ši istorija prasidėjo. Tai nutiko, kai kolegijos direktorė neteisėtai trečią kartą buvo išrinkta eiti pareigas. Šį išrinkimą neteisėtu pripažino net kelių instancijų teismai. Vėliau kolgijos direktorė turėjo ilgą nedarbingumą, o paskui buvo paskirta eiti pareigas laikinai.

Atrodo, kad direktorė, pasitelkusi tarybą, visais būdais saugoti bando savo darbo vietą“, – sakė jis ir pridūrė, kad reikia tik pasidžiaugti, kad studentai nesitaiksto su esama situacija ir imasi veiksmų.

E.Sarkanas teigė, kad LSS artimiausiu metu ketina kreiptis į ŠMSM ir paprašyti kuo spartesnės reakcijos į susiklosčiusią situaciją.

Ministerija: „Kolegijos taryba nebendradarbiauja“

Skundų dėl situacijos Alytaus kolegijoje patvirtino sulaukusi ŠMSM. Į ministeriją pastaruoju metu atkeliavo daug įvairių skundų iš Alytaus kolegijos darbuotojų, akademinės bendruomenės, taip pat kitų valstybės institucijų persiųstų kreipimųsi dėl susiklosčiusios neeilinės situacijos kolegijoje.

„Skundžiamasi nepalankia atmosfera studijoms, mokslinei veiklai ir darbui, suprastėjusia studijų kokybe, akademinės etikos principų nesilaikymu, informacijos stoka apie priimtus sprendimus bei valdymo organų priimtais sprendimais nesilaikant įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų, galimais interesų konfliktais tarp laikinai direktoriaus funkcijas atliekančios D. Remeikienės ir kitų asmenų, kurių veikla siejama su Alytaus kolegija, neteisėtų kolegijos tarybos pirmininko rinkimo procedūrų, kad neteisėtai veikianti Alytaus kolegijos taryba priiminėjo sprendimus, kurie turėjo įtakos visai valstybinės kolegijos veiklai, neskaidriai organizuojamais naujais kolegijos direktoriaus rinkimais“, – rašoma portalo lrytas.lt redakcijai atsiųstame komentare.

Jame taip pat nurodoma, kad, kadangi Alytaus kolegijos taryba su ŠMSM nebendradarbiauja, į ministerijos prašymus atšaukti neteisėtus sprendimus nereaguoja, dėl kolegijos tarybos veiksmų ir kitų minėtų aplinkybių nuspręsta kreiptis į Generalinę prokuratūrą.

Generalinės prokuratūros prašoma ištirti, ar formuojant tarybos valdymo organus ir šiems priimant sprendimus, nebuvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir viešasis interesas.

lrytas.lt informacija

Komentarai

  • Rebecca
    prieš 18 minučių
    Kai radau „Dr.Wealthy“, man labai reikėjo sugrąžinti savo buvusį meilužį. Jis paliko mane dėl kitos moters. Tai įvyko taip greitai, ir aš visiškai neturėjau galimybės pasakyti situacijos. Jis tiesiog mane išmetė po 3 metų be paaiškinimo. Aš susisiekiau su Dr.Wealthy ir jis man pasakė, ką turiu padaryti, kad jis galėtų man padėti, o aš padariau tai, ką jis man liepė. Po to, kai aš pateikiau tai, ko jis norėjo, jis užliejo meilės burtą, kad padėtų mums vėl susiburti. Netrukus po to, kai jis padarė savo burtus, mano vaikinas vėl pradėjo man rašyti žinutes ir pasijuto siaubingai dėl to, ką jis man tiesiog pateikė. Jis sakė, kad aš buvau svarbiausias asmuo jo gyvenime ir tai žino dabar. Mes atsikraustėme kartu ir jis buvo man atviresnis nei anksčiau ir pradėjo daugiau laiko praleisti su manimi nei anksčiau. Nuo tada, kai „Dr.Wealthy“ man padėjo, mano partneris yra labai stabilus, ištikimas ir artimesnis man nei anksčiau. Aš labai rekomenduoju „Dr.Wealthy“ visiems, kuriems reikia pagalbos. El. Paštas: wealthylovespell@gmail.com. Paskambinkite jam arba pridėkite jį „WhatsApp“ per: +2348105150446 Dr.Wealthy BLOG PAGE: Blog'as: https://wealthylovespell.blogspot.com

Parašykite komentarą