Iš buvusios naftos bazės teritorijos jau išsiurbta virš 7 tonų naftos produktų

Nuo 2017 metų, kai pradėta tvarkyti buvusios naftos bazės teritorija jau surinkta daugiau kaip  septynios tonos naftos produktų ir jos produktais užteršto vandens. Šios teritorijos valymo darbai buvo pradėti Alytaus miesto savivaldybės iniciatyva. Juos planuojama baigti 2021 metais.  

Naujausios ataskaitos duomenimis bendras vandens lygis daugelyje gręžinių liko nepakitęs. Tačiau užfiksuotas didžiausias laisvo naftos produkto sluoksnio (LNPS) storis nuo pat teritorijos valymo pradžios. 

Užterštoje teritorijoje įrengta 9 stebimųjų ir 10 techninių-eksploatacinių gręžinių, kuriuose valymas vyksta atliekant pasyvų valymą gertuvais („skimeriais“), iš kurių nuolat ištuštinami susikaupę skysti naftos produktai, kurie perduodami tokių atliekų tvarkytojams.

Pagal užterštos teritorijos tvarkymo planą, skystų naftos produktų sankaupos ant gruntinio vandens paviršiaus nustatytos penkiuose lokaliuose arealuose. Bendras jų plotas yra apie 2 tūkstančiai 000 kvadratinių metrų.

Tuomet kai veikė naftos bazė jos produktai buvo nuolat vežami traukiniais ir iškraunami iš autocisternų. Dalis naftos išsiliedavo ant žemės paviršiaus ir per ilgesnį laiką pasiekė gruntinius vandenis. Teršalai per juos pasklido dideliame miesto plote, pateko į gyventojų šachtinius šulinius ir plaukiodavo jų paviršiuje. 

Gruntinio vandens užterštumas buvusios naftos bazės Santaikos g. teritorijoje pastebėtas daugiau nei prieš tris dešimtmečius, t. y., apie 1983–1984 metus. Pirmieji valymo darbai finansuojant buvusios bazės savininkui bendrovei „Lietuvos kuras“ buvo pradėti dar 1995 metais.  

Pagal turimus duomenis, tuomet naftos sluoksnis ant gruntinio vandens paviršiaus buvo išplitęs apie 21,5 tūkst. m² plote. Valymo metu skystų naftos produktų sluoksnis pašalintas maždaug 18 tūkst. m² plote. Pirminio valymo metu išsiurbta 108,1 m³ virš gruntinio vandens paviršiaus susitelkusių skystų naftos produktų. Nepaisant to, gruntinis vanduo čia liko stipriai užterštas, nes labai daug naftos produktų yra susikaupę požemio uolienose. Bankrutavus minėtai bendrovei, likusi problema atiteko savivaldybei. 

Teritorijai išvalyti skirtas ES Sanglaudos fondo (daugiau kaip 162 tūkst. Eur) bei dalinis Alytaus miesto savivaldybės biudžeto (8,5 tūkst. Eur) finansavimas. 

Jei šios teritorijos nevalytume ir teršalai pasislinktų už valymo zonos, tuomet ateityje migruotų link Vidzgirio miško ir keltų grėsmę Vidzgirio vandenvietei bei miesto gyventojų šuliniams ir augalams.

Išvalius teritoriją, ji bus ne tik estetiška ir nekenksminga, bet atsirastų ir platesnės veiklos galimybės ten  įsikūrusioms įmonėms.      

AMS, Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą