Gauti augalų ar pasėlių draudimo įmokos kompensaciją bus paprasčiau

Augalų ir (arba) pasėlių draudimo reikalus ūkininkai galės sutvarkyti paprasčiau. Kreipiantis dėl dalinės draudimo įmokos kompensacijos  jiems nebereikės pateikti trijų draudimo įmonių draudimo pasiūlymų, kuriuos vertina savivaldybių administracijos specialistai. Tokį įsakymą pasirašė žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklės leis pareiškėjams, draudimo įmonėms, savivaldybių ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos specialistams sumažinti administracinę naštą panaikinant pirkimo procedūras,  paramos gavėjų draudimo įmokų sumos kompensuojamąją dalį apskaičiuojant pagal didžiausius draudimo įmokų įkainius 1 ha deklaruoto ploto pagal pasėlių ir (arba) augalų rūšis.

Kompensavimo intensyvumas nesikeičia ir išlieka iki 70 proc. tinkamos finansuoti draudimo įmokų sumos. Avanso intensyvumas taip pat nesikeičia ir išlieka 70 proc. apskaičiuotos paramos sumos.

Dokumentus paramai gauti jau galima teikti savivaldybių administracijoms. Dokumentai savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijai teikiami: el. paštu (pasirašyti pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu), asmeniškai, registruotu paštu ar per įgaliotą asmenį.

Pagrindinės sąlygos ir reikalavimai

  • Kompensacijos gali kreiptis žemės ūkio veikla užsiimantys fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį bei valdą, ir juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę valdą.
  • Kartu su paramos paraiška savivaldybei pateikiama draudimo paraiška ir vienas draudimo pasiūlymas.
  • Draudimo įmokos draudimo įmonei sumokamos tik po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos.
  • Draudimo sutartis (liudijimas), mokėjimą patvirtinantys ir kiti dokumentai gali būti pristatomi savivaldybei dviem etapais: nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d., dokumentai teikiami avansui gauti; nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 15 d. dokumentai teikiami likusiai (jei buvo teikta avansui) daliai arba visai paramos sumai gauti.
  • Pagal draudimo sutartį, pasirašomą ne ilgesniam kaip vienam augalų vegetacijos laikotarpiui, numatomi padengti nuostoliai, kai dėl stichinės sausros ir (arba) iššalimo sunaikinama daugiau kaip 20 proc. ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų kalendorinių metų laikotarpio produkcijos (vidutinė metinė trejų metų produkcija apskaičiuojama pagal tos savivaldybės, kurioje įregistruota pareiškėjo žemės ūkio valda, vidutinį metinį praėjusių trejų metų produkcijos rūšies derlingumą tonomis iš hektaro. Ši informacija skelbiama Lietuvos statistikos departamento svetainėje).
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą