Leidimai kirsti mišką, išduoti iki 2023 m. gruodžio 6 d., nebus naikinami

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2023 m. gruodžio 6 d. priėmus nutartį dėl poveikio aplinkai vertinimo privalomumo planuojant ūkinę veiklą „Natura 2000“ teritorijose ir joms artimoje aplinkoje, Valstybinė miškų tarnyba kreipėsi į teismą, prašydama išaiškinti, ar turėtų būti naikinami iki šio nutarimo išduoti leidimai kirsti mišką šiose teritorijose.

Teismas tarnybos prašymą paliko nenagrinėtu ir papildomo išaiškinimo nepateikė. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad pagal daugelį iki 2023 m. gruodžio 6 dienos išduotų leidimų ūkinė veikla jau gali būti įvykdyta, stabdyti, atšaukti ar kitaip naikinti iki 2023 m. gruodžio 6 d. išduotų leidimų Valstybinė miškų tarnyba teisinio pagrindo neturi.

Anksčiau Valstybinė miškų tarnyba buvo informavusi, kad leidimai miškui kirsti, išduoti iki 2023 m. gruodžio 6 dienos, nebus naikinami kol laukiama teismo išaiškinimo.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad šis sprendimas apima tik leidimus miškui kirsti „Natura 2000“ teritorijose ir joms artimoje aplinkoje.

Tarnyba pakartotinai visiems miško savininkams primena, kad pagal esamą įstatyminį reguliavimą (Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktą), prieš pradedant vykdyti ūkinę veiklą „Natura 2000“ teritorijoje ar jai artimoje aplinkoje, privaloma gauti išvadą iš atitinkamų saugomų teritorijų̨ institucijų, kad nebus reikšmingo poveikio aplinkai vykdant ūkinę veiklą.

Visais aktualiais su leidimų kirsti mišką išdavimu, kai miškas patenka į „Natura 2000“ teritorijas, susijusiais klausimais, miškų savininkai gali kreiptis Valstybinės miškų tarnybos konsultacijų telefonu +370 670 06211.

Valstybinės miškų tarnybos informacija

Komentarai

  • MARTINS LUTHOR
    prieš 59 minučių
    MR MORRIS GRAY IS THE ONLY REAL AND TRUSTED RECOVERY EXPERT

    I have a strong interest in this subject due to my prior experiences, which have increased my understanding of it. Had I had this information earlier, I would not have fallen victim to scams to the extent that I did, In my quest to earn enough money to retire early, I lost a lot of money to several investing platforms. I was clueless about how to restart after losing everything. Fortunately, I was directed to Morris Gray A Legitimate DIGITAL ASSETS RECOVERY AGENT by a friend. I was able to contact Him on: MORRIS GRAY 380 @ GMAIL COM, and they helped me recover my lost 13.6 BTC and introduced me to reliable investment platforms that are currently helping me realize my ambition of retiring early. Given how crucial this is, I hope it will assist someone who is in need of such services, you can reach out to him on, Whats App: + 1 607 698 0239 & Email: @ MorrisGray380 @ Gmail, Com…..

Parašykite komentarą