Dirvožemio mėginių po gaisro rezultatai: kokie jie?

Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus specialistai 2019 m. spalio 30 d. surinko 15 jungtinių paviršinio grunto mėginių Pramonės g. 1, Alytaus m. įvykusio gaisro apylinkėse. Paviršinio grunto jungtinių mėginių (nuograndų) ėmimo tikslas – identifikuoti oru perneštos taršos arealus. Tyrimo vietos ir mėginių ėmimo metodikos buvo parinktos įvertinus eilę gamtinių bei socialinių faktorių. Pirmenybė buvo teikta pagal vėjų rožę labiausiai nukentėjusioms apgyvendintoms teritorijoms – Miklusėnų gyvenvietei bei Putinų ir Panemunės mikrorajonams.

Be to, tyrimo vietos buvo truputį pakoreguotos vietoje, atsižvelgus į Alytaus aplinkos apsaugos departamento bei Visuomenės sveikatos centro darbuotojų pateiktą informaciją. Mėginiai buvo imti naudojant standartizuotą įrangą bei Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijoje specialiai paruoštus indus atskiroms cheminių medžiagų grupėms.

2019-11-14 gauti tyrimų rezultatai rodo, kad tirtame dirvožemyje nerasta taršos padangų gaisro ir kitų galimų šaltinių kenksmingais produktais, t. y. visų tirtų cheminių medžiagų kiekiai dirvožemyje neviršija didžiausių leistinų ribinių verčių, galiojančių Lietuvos gyvenamosiose teritorijose.

Apibendrinant, visuose 15 grunto paviršiaus nuograndų mėginiuose tirtų pavojingų cheminių medžiagų kiekiai nesiekia ribinių verčių ir nekelia didesnio pavojaus aplinkai bei nekenkia žmogaus ir jo ateinančių kartų sveikatai.

 

Lietuvos geologijos tarnybos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą