Mikalavo kaimo bendruomenė „Šilaičiai“ įgyvendino projektą „Bendruomenės veiklų įvairinimas“

Mikalavo kaimo bendruomenė „Šilaičiai“ įgyvendino projektą „Bendruomenės veiklų įvairinimas“. Šis projektas buvo finansuotas iš LR žemės ūkio ministerijos 2020 metų „Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ paramos lėšų.

Projekto parama sudarė 84 proc., bendruomenė prie paramos prisidėjo savo turimomis lėšomis 11 proc. Alytaus rajono savivaldybė finansavo 5 proc. Projekto vertė 3569 eur.

Projekto metu įsigytas šaldytuvas, televizorius, tautiniai drabužiai ir lentynos gaminių ekspozicijai. Šio projekto metu įsigytu turtu naudosis visi bendruomenės nariai.

Projekto tikslas – skatinti kaime gyvenančius žmones turiningai ir aktyviau praleisti laisvalaikį, plėsti savo akiratį, prisijunkti prie bendruomenės aktyvo organizuojant tradicines šventes, kartu įtraukti vaikus ir jaunąją kartą. Skatinti vaikus, jaunimą pažinti savo krašto tradicijas, puoselėti jaunimo prigimties vertybes, bendruomeniškumą, pilietinį aktyvumą, nutiesti tiltą tarp praeities ir dabarties, ypatingą dėmesį skiriant papročiams, meilei tėvynei, protėviams, aplinkai, savo krašto kultūrai,  pasiektas.

arsa.lt informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą