Teikiame pagalbą ilgą laiką nedirbantiems asmenims: jau pasinaudojo 73 rajono gyventojai

Likusiems be darbo Lazdijų rajono gyventojams jų problemas šiais metais padėjo spręsti  Lazdijų rajono savivaldybė ir Užimtumo tarnybos Lazdijų skyrius.

Šiuo metu savivaldybėje įgyvendinamas bandomasis projektas „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“.

Pagrindinis projekto tikslas –  padėti ilgą laiką nedirbantiems asmenims integruotis į darbo rinką, užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Nedarbas, ypač ilgalaikis, yra didelė problema ne tik Lazdijų rajone, bet ir visoje Lietuvoje. Bedarbiai dažnai susiduria su visuomenėje vyraujančiomis neigiamomis nuostatomis jų atžvilgiu, socialine atskirtimi, finansinėmis problemomis.

Ilgalaikio nedarbo pasekmės gali būti itin skaudžios: skurdas, priklausomybės, prarasta motyvacija dirbti, socialinė atskirtis, nuolatinis stresas. Labai svarbu ilgą laiką nedirbantiems žmonėms laiku suteikti reikiamą pagalbą, padėti įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, motyvuoti juos sugrįžti į darbo rinką, skatinti jų socialinę integraciją ir užimtumą.

Siekiant palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje, su kiekvienu asmeniu dirbama individualiai, atliekamas poreikių bei galimybių vertinimas, sudaromas atvejo vadybos planas, kuriame numatoma, kokios paslaugos ir kokiu eiliškumu bus teikiamos.

Pagrindinėmis nedarbo priežastimis projekto dalyviai įvardija: prastą susisiekimą, sveikatos problemas, priklausomybes, kvalifikacijos neturėjimą, mažamečių vaikų priežiūrą, įsiskolinimus, nepasitikėjimą savimi. Dalis bedarbių yra patenkinti esama situacija ir įsidarbinti arba pozityviai keisti savo gyvenimo būdą neturi motyvacijos.

Sprendžiant ilgalaikio nedarbo problemas, pagalbą teikia psichologas, individualių psichologinių konsultacijų metu padedantis projekto dalyviams geriau suprasti save, savo situaciją, pasitikėti savimi ir, įveikus krizes, gerinti savo gyvenimo kokybę.

Per gana trumpą projekto įgyvendinimo laiką norą dalyvauti projekte išreiškė 73 dalyviai, iš kurių 4 asmenys, suteikus reikalingas paslaugas, įdarbinti. Kitiems projekto dalyviams, atsižvelgiant į asmens individualius poreikius, teikiamos paslaugos:

Individualios psichologo konsultacijos teikiamos 68 asmenims;

Priklausomybės konsultanto konsultacijos teikiamos 23 asmenims;

Priklausomybės ligų gydymo paslaugos teikiamos 2 asmenims;

Finansinio raštingumo mokymuose dalyvavo 30 asmenų;

Motyvaciniuose mokymuose dalyvavo 28 asmenys;

Odontologo paslaugos teikiamos 6 asmenims;

B kategorijos transporto priemonių vairuotojų mokymo kursus lanko 3 asmenys;

Transporto su palydėjimu ir pagalba paslaugos teikiamos 20 asmenų.

Šiuo metu, dėl šalyje paskelbto karantino, mokymo paslaugos projekte dalyvaujantiems asmenims neteikiamos, psichologo konsultacijos bei priklausomybės konsultantų konsultacijos teikiamos nuotoliniu būdu.

Projektą įgyvendina Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento Lazdijų skyrius. Projektas 2019 metais įgyvendintas šešiose Lietuvos savivaldybėse, šiais metais bandomąjį projektą įgyvendina dar 24 šalies savivaldybės.

Pirminę informaciją su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais teikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė Jurgita Mankienė, tel.  8 698 56 865.

Lazdijai.lt informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą