Alytaus rajono savivaldybė skelbia jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo konkursą

Užpildytas paraiškas galima teikti nuo šių metų balandžio 14 d. iki gegužės 10 d. Alytaus rajono savivaldybės priimamajame arba siųsti adresu: Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, LT60235 Alytus iki gegužės 10 d. imtinai (galioja 10 d. pašto spaudas).

Projektams finansuoti paraiškas gali teikti Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios pelno nesiekiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, registruotos pagal asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų įstatymus ir instituciškai atskirtos nuo valstybės ir savivaldybių valdžios struktūrų, bei neformalios jaunimo grupės (turinčios globojančią ne pelno siekiančią organizaciją, t. y., kurios prieš gaudamos finansavimą turės sudaryti bendradarbiavimo sutartį su teisės aktais nustatyta tvarka įregistruota organizacija). 

Parama skiriama projektams, kuriais siekiama plėtoti jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą,  verslumą ir  savanorystę,  dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką, stiprinti bei gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę bei efektyvumą, mažinti jaunų žmonių socialinę atskirtį.

Paraiškos formą ir tvarkos aprašą, atsiskaitymo formas rasite savivaldybės  tinklalapyje www.arsa.lt skyriuje Veikla → Veiklos sritys → Jaunimo reikalai. Kontaktinis asmuo –  vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Jurgita Osinskienė, tel. (8 315) 69 007, el. p. jurgita.osinskiene@arsa.lt

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą