Šimtukų daugiau, dauguma egzaminų laikyta geriau

Valstybinius brandos egzaminus šiemet laikė 126 Alytaus rajono abiturientai. Aukščiausiais įvertinimais atskirus egzaminus išlaikė keturi rajono moksleiviai. Jiems skirtos savivaldybės premijos ir apdovanojimai.

Daugų Vlado Mirono gimnazijos abiturientės Inga Jakimavičiūtė ir Skirmantė Sakalauskaitė bei Simno gimnazijos abiturientas Martynas Stakvilevičius rajono savivaldybės bus apdovanoti po 290 eurų piniginėmis premijomis, daugiškė abiturientė Austėja Ivanauskaitė gaus atminimo dovaną.

„Paskelbus brandos egzaminų rezultatus paaiškėjo, kad Alytaus rajono abiturientai valstybinius brandos egzaminus išlaikė gerai, išskyrus matematikos egzaminą. Kaip ir visoje šalyje, rajono abiturientai matematikos egzaminą laikė prastai, ir rezultatai nėra aukšti“, – sakė savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Žemaitis.

Savivaldybės mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė moksleivių ir pedagogų darbą vertina aukštu balu: „Nors matematikos egzaminas Alytaus rajono abiturientams, kaip, beje, ir kas trečiam šį egzaminą laikiusiam Lietuvoje, tapo neįveikiamu iššūkiu, apskritai šių metų egzaminų sesiją Alytaus rajone galima ir reikėtų vertinti pažymiu gerai. Tikrai yra kuo pasidžiaugti. Šimtukų daugiau, dauguma egzaminų laikyta geriau“.

Alytaus rajono abiturientai geriausiai laikė anglų kalbos valstybinį egzaminą. Trijų abiturientų anglų kalbos žinios įvertintos 100 balų. Šimtukus iš anglų kalbos egzamino gavo du Daugų Vlado Mirono gimnazijos mokiniai ir vienas Simno gimnazijos abiturientas. Šį valstybinį brandos egzaminą išlaikė visi 73 jį pasirinkę mūsų rajono abiturientai. 82,19 proc. moksleivių už anglų kalbos egzaminą gavo įvertinimą gerai ir labai gerai.

Lietuvių kalbos valstybinį egzaminą šiemet rajone taip pat sekėsi išlaikyti geriau negu ankstesniais metais ir geriau negu Lietuvos vidurkis. Aukščiausią įvertinimą už lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą gavo Daugų Vlado Mirono gimnazijos abiturientas. Pernai neturėjome nė vieno šimtukininko. Egzamino neišlaikė 4 moksleiviai, bet tai mažesnis skaičius negu pernai ir mažesnis negu neišlaikiusiųjų vidurkis Lietuvoje.

Aukšti istorijos egzamino rezultatai, jie taip pat geresni negu praėjusiais metais. Visi pasirinkusieji istorijos egzaminą jį išlaikė. Įvertinimų vidurkis – 54,59 balo, kai bendras šalies vidurkis - 53,81 balo. Gerai ir labai gerai istorijos egzaminą išlaikė 78,77 proc. rajono abiturientų.

Taip pat visi Alytaus rajono abiturientai išlaikė valstybinius biologijos, chemijos, geografijos egzaminus.

Sunkiausia, kaip ir visoje Lietuvoje, įveikiamas buvo matematikos egzaminas. Alytaus rajone jo neišlaikė pusė pasirinkusiųjų, Lietuvoje – kas trečias abiturientas. Ne visiems sėkmingi buvo fizikos ir informacinių technologijų valstybiniai egzaminai. Fizikos neišlaikė 1 iš 4 laikiusiųjų, informacinių technologijų – 2 iš 12.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą