Išrinkti tik trijų seniūnaitijų seniūnaičiai

Praėjusią savaitę Alytuje vyko seniūnaičių rinkimai. Dėl mažo rinkėjų aktyvumo seniūnaičiai išrinkti tik trijose iš trylikos seniūnaitijų.  Alytaus miesto savivaldybės teritorija suskirstyta į 14 seniūnaitijų: Alyčio, Piliakalnio, Kurorto, Dvaro, Senamiesčio, Ulonų, Dainavos, Kalvos, Likiškių, Panemunės, Putinų, Jurgiškių, Vidzgirio, Volungės.

Piliakalnio  seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas Dalius Sinkevičius, Kurorto seniūnaitijos seniūnaite – Justina Urbanavičienė, o Kalvos – Vilma Gustaitienė. Tose seniūnaitijose, kuriose seniūnaičiai nebuvo išrinkti, rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 3 d. bus organizuojamas antrasis seniūnaičių rinkimų turas. 

Nors Alytuje yra keturiolika seniūnaitijų, rinkimai vyko trylikoje. Kaip teigia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Jūratė Grinienė, rinkimai vienoje iš jų – Senamiesčio seniūnaitijoje – nebuvo organizuojami, nes šios seniūnaitijos seniūnaitis buvo išrinktas  vos prieš metus – 2020-aisiais. Visų seniūnaičių kadencija baigsis tuomet, kai 2023 m. įvyks savivaldybės tarybos rinkimai ir per pusę metų nuo tarybos išrinkimo bus išrinkti nauji seniūnaičiai. 

Alyčio seniūnaitijoje kandidatu nebuvo pasiūlytas  nei vienas alytiškis, tad šios seniūnaitijos gyventojai kviečiami jau dabar teikti kandidatus į šias visuomeniniais pagrindais atliekamas pareigas. 

Kandidatus į seniūnaičio pareigas gali siūlyti bendruomeninės organizacijos, taip pat gyvenamąją vietą seniūnaitijoje deklaravusių ne mažiau kaip 20 gyventojų grupės. 
Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius. Juo negali būti asmuo, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, yra įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, tos savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, asmuo, kuris teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

Pirmojo turo rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.  Pakartotiniams rinkimams jau nebetaikomas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus. Antrajame ture gyventojai balsuos tik už tuos kandidatus, kurie dalyvavo pirmajame ture, bet nesurinko reikiamų 5 proc. balsų. 

Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose, turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais, dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais.

Seniūnaitis skatina gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga, rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais), organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti, organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti, puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

Daugiau informacijos: Jūratė Grinienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. 8 620 24184, el. p. jurate.griniene@alytus.lt 

Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą