Įvyko Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdis

Liepos 12 d. įvyko Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, apsvarstytas 21 sprendimo projektas. Savivaldybės taryba visiems pritarė.

Taryba patvirtino: Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė (dalininkė) yra Alytaus rajono savivaldybė, atsparumo korupcijai indekso nustatymo ir skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijų nustatymo tvarkos aprašą, globos namų, Simno, Miroslavo gimnazijų didžiausio leistino pareigybių skaičių. Priimti sprendimai dėl socialinio būsto, žemės nuomos mokesčio, pritarta bendradarbiavimo sutarčiai, patikslintas biudžetas ir kt.

Projektai skelbiami www.arsa.lt

Priimti sprendimai teisės aktų nustatyta tvarka bus paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, skyriuje „Teisės aktai“, elektroniniame teisės aktų registre www.e-tar.lt

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą