Vyko veiksmų nutrūkus elektros tiekimui pratybos

Alytaus rajono savivaldybėje įvyko savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybos – Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ vadovo, darbuotojų ir specialiųjų tarnybų veiksmai nutrūkus elektros tiekimui Simno mieste šaltuoju metų periodu.

„Pratybų tikslas – išsiaiškinti veiksmų spragas užtikrinant gyventojams šildymą, geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą, numatyti priemones dėl jų pašalinimo. Pratybų uždaviniai buvo patikrinti „Simno komunalininkas“ vadovo ir atsakingų asmenų pasirengimą suvaldyti susidariusią situaciją“, – sakė savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pratybų vadovas Virgilijus Pranskevičius.

Pratybų vadovas ir pratybų vertintojai Alytaus rajono savivaldybės administracijos Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistai Gintautas Vėsa ir Gediminas Gvildys vertino pratybų dalyvių pasirengimą reaguoti ir valdyti pratybų situaciją, galimybes ir gebėjimus pasiekti numatytus pratybų tikslus.

Stalo pratybos vyko nuotoliniu būdu diskusijų forma, situacija ar sąlygos buvo pateikiamos atskiriems dalyviams ar visai dalyvių grupei. Pratybų vadovui apie priimtus sprendimus dalyviai pateikė atsakymus žodžiu.

Pratybose paaiškėjo, kad Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ vadovybė yra pasirengusi suvaldyti modeliuojamą ekstremalią situaciją, turi reikalingus materialinius išteklius – generatorius, dėl papildomų yra sudarę sutartis – žmogiškuosius išteklius ir resursus, žino civilinės saugos sistemos pajėgų, nutrūkus elektros tiekimui, veikos seką.

Pratybų metu buvo pateikta papildomų užduočių, kurios nebuvo numatytos mokymų plane, reikalaujančių didesnės įžvalgos ir žinių apie vandenvietės, nuotekų ir šildymo paslaugų teikimo technologinius procesus. Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ vadovybė sėkmingai jas išsprendė. Tai rodo, kad „Simno komunalininkas“ vadovybė yra pasiruošusi suvaldyti tokio pobūdžio ekstremaliąją situaciją.

Civilinės saugos pratybos rengiamos siekiant užtikrinti nuolatinę parengtį. Pagal ekstremaliosios situacijos lygį kiekvienas civilinės saugos sistemos subjektas užtikrina jo vadovaujamų civilinės saugos sistemos pajėgų parengtį, materialinių išteklių panaudojimą likviduojant įvykį, ekstremalųjį įvykį ir ekstremaliąją situaciją bei šalinant jų padarinius.

Pratybos organizuojamos valstybinio, savivaldybės lygio ir ūkio subjektų:

– kompleksinės pratybos – ne rečiau kaip kas treji metai (nerengiamos tik ūkio subjektų);

– funkcinės pratybos – ne rečiau kaip kas dveji metai, išskyrus tuos metus, kai rengiamos kompleksinės pratybos;

– stalo pratybos – ne rečiau kaip vieną kartą per metus, išskyrus tuos metus, kai rengiamos kompleksinės arba funkcinės pratybos.

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą