Merui – padėka už šaulių veiklos palaikymą


Alytaus rajone daugėja jaunimo, dalyvaujančio Lietuvos šaulių sąjungos veikloje, kurią finansuoja savivaldybė. Šios kariškos organizacijos vadas merui padėkojo už paramą ir šauliškų vertybių puoselėjimą.
Alytaus rajono savivaldybėje apsilankęs Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulkininkas leitenantas Gintaras Koryzna padėkojo merui Algirdui Vrubliauskui už paramą šauliams ir įteikė padėką už svarų indėlį stiprinant Lietuvos šaulių sąjungos, šauliškų vertybių puoselėjimą ir patriotiškumą skatinančias veiklas.
„Šaulių veikla yra svari ugdant jaunosios kartos patriotiškumą, vertybes, meilę ir pagarbą savo kraštui. Iš jaunųjų šaulių išauga ne vienas Lietuvos karys, todėl, manau, skiriama parama organizacijai yra prasminga“, – sakė rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas.
Šaulių sąjungos vadas G. Koryzna su meru ir vicemeru Arvydu Balčiūnu aptarė savivaldybės bendradarbiavimą bei ateities planus.
Alytaus rajono savivaldybė daug metų skiria lėšų Šaulių sąjungos jaunimui skirtoms veikloms. Ne viena vasaros stovykla vyko Pivašiūnuose, kuriose rajono vaikai stovyklavo nemokamai. Pastaraisiais metais populiarėja Šaulių sąjungos būreliai mokyklose, organizuojami žygiai, socialinės veiklos.
Šaulių sąjungos organizuojamose Neformalaus vaikų ugdymo programose (NVŠ) pernai dalyvavo 140 mokinių. Užsiėmimai organizuoti Kumečiuose, Alovėje, Ūdrijoje, Miroslave, Simne, Dauguose, Butrimonyse. Jiems skirta 12320 Eur NVŠ programos lėšų.
Jaunieji šauliai dalyvavo pėsčiųjų ir dviračių žygiuose, tvarkė partizanų kapus, vyko rikiuotės užsiėmimai, topografinio žemėlapio praktinio naudojimo, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo užsiėmimai, dalyvavo šaudymo varžybose, Lietuvos kariuomenės dienos minėjime, ekskursijoje, surengti šauniausio šaulio rinkimai.
„Buvo organizuotas žygis į Pošnelės mišką. Nuvykę į vietą, žygio dalyviai sutvarkė kapus, uždegė žvakutes ir tylos minute pagerbė čia sušaudytus Simno miestelio žydų tautybės gyventojus“, – pasakojo vieno gausiausių jaunųjų šaulių būrelio Simne vadovė Danutė Gudaitienė.
Šiais metais savivaldybei pateiktas prašymas dėl Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus rajono jaunųjų šaulių ugdymo programos pratęsimo. Veikose nori dalyvauti dar daugiau mokinių nei pernai – 179.
Visose rajono mokyklose veikia ir jaunųjų šaulių būreliai, kurie finansuojami iš mokinio krepšelio. Juos lanko 99 rajono mokiniai.


Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą