Ką reikia žinoti, jei deklaruoti ekstensyviai tvarkomų pievų plotai sumažėjo dėl pakitusių teisės aktų?

Žemės ūkio ministerija primena, kad pareiškėjams, deklaravusiems žemės plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. (KPP) programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, dėl sumažėjusio įsipareigoto ploto sankcijos nebus taikomos. Sankcijos nebus taikomos ir anksčiau gavusiems paramą – jos grąžinti nereikės, jei plotas sumažėjo dėl to, kad keitėsi teisės aktai.

Šiemet patikslinus Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorių šiuos plotus (pagal veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“) galima deklaruoti tik „DGP“ kodu. Nebeleidžiant uždėti požymio „EPT“ ir deklaruoti nustatytuose ariamos žemės plotuose (kodais „GPŽ“ ir „GPA“), pareiškėjų deklaruojami „EPT“ kodu plotai sumažėjo.

Dėl šių pokyčių pareiškėjai neturėtų jaudintis – jei žemės ūkio plotuose pokyčių nebuvo, sankcijos dėl deklaravimo metu sumažėjusio ploto nebus taikomos.

2022 m. iki 192 Eur/ha padidintas kompensacinės išmokos dydis (vietoj 101 Eur/ha) bus taikomas visiems pareiškėjams – ankstesniais metais prisiėmusiems įsipareigojimus ir pareiškėjams, prisiėmusiems įsipareigojimus nuo 2022 m. pagal 2014-2020 m. KPP veiklą "Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“.

Šiemet neturintiems daugiamečių pievų (pievų „senesnių“, kaip 5 metai), belieka sulaukti, kol turimos pievos bus 5 metų amžiaus ir tuomet jas deklaruoti ir gauti padidėjusią paramą.

Pareiškėjai, kurie dalyvauja 2014–2020 m. KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srityje „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, dėl įsipareigoto ploto sumažėjimo turi informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (investicinį projektą administruojantį darbuotoją).

Jie turi nurodyti, jog įsipareigotas plotas sumažėjo dėl atnaujintų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio (KŽS_DR5LT), kai ploto būklė vietovėje nepakinta, o minėtas plotas tampa paramai netinkamas dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą