Dirbtiniams vandens telkiniams tvarkyti siūloma nustatyti papildomus reikalavimus

Aplinkos ministerija kartu su Žemės ūkio ministerija siūlo papildyti dirbtinių vandens telkinių tvarkymo, pakeitimo, likvidavimo reikalavimus ir atnaujinti planuojamos veiklos derinimo tvarką.

Numatoma nustatyti atstumus iki žemės sklypo ribos, kurie turės būti išlaikyti įrengiant šiuos vandens telkinius. Planuojant keisti dirbtinio vandens telkinio plotą arba jį likviduoti, būtų privaloma šią veiklą suderinti su tam tikromis institucijomis. Atskiri reikalavimai būtų taikomi dirbtiniams vandens telkiniams melioruotoje žemėje.

Vienas iš siūlomų naujų reikalavimų – nepratekamo dirbtinio vandens telkinio kranto linija turėtų būti ne arčiau kaip 5 m atstumu nuo žemės sklypo ribos. Dirbtinis vandens telkinys arčiau žemės sklypo ribos galėtų būti įrengiamas tik  gavus gretimo sklypo savininko rašytinį sutikimą.

Planuojant keisti didesnio kaip 0,1 ha ploto nepratekamo dirbtinio vandens telkinio plotą arba jį likviduoti ar keisti arba likviduoti bet kokio dydžio nepratekamą dirbtinį vandens telkinį šiaurės Lietuvos karstiniame regione, prašymą su papildomais dokumentais ir informacija reikėtų pateikti Aplinkos apsaugos departamentui ir Lietuvos geologijos tarnybai.

Planuojant keisti valstybiniame parke, biosferos rezervate, valstybinio parko ar valstybinio rezervato buferinėje apsaugos zonoje, šiose teritorijose esančiose tinklo „Natura 2000“ teritorijose įrengto bet kokio dydžio nepratekamo dirbtinio vandens telkinio plotą arba jį likviduoti  tokią veiklą reikėtų suderinti su saugomų teritorijų direkcijomis.

Planus keisti nepratekamo dirbtinio vandens telkinio plotą arba jį likviduoti su atitinkamomis saugomų teritorijų direkcijomis reikėtų derinti ir tais atvejais, kai vandens telkinys yra valstybiniame draustinyje, biosferos poligone, atkuriamajame sklype ar tinklo „Natura 2000“ teritorijoje, kurioje nėra saugomos teritorijos direkcijos.

Atskiri reikalavimai taikomi melioruotoje žemėje esančių dirbtinių vandens telkinių tvarkymui, pakeitimui ir likvidavimui. Planuojant atlikti melioruotoje žemėje įrengto nepratekamo dirbtinio vandens telkinio tvarkymo darbus, kai nekeičiamas jo plotas ar gylis, apie tai privaloma informuoti savivaldybę, kurios teritorijoje yra šis telkinys. Savivaldybei reikėtų pateikti informaciją apie tikslią telkinio vietą, jo plotą, planuojamų tvarkymo darbų pradžios datą, trukmę, tvarkančių juridinių asmenų kontaktus.

Planuojant keisti melioruotoje žemėje esančio nepratekamo dirbtino vandens telkinio plotą, gylį arba jį likviduoti, būtina šią veiklą suderinti su savivaldybės administracija. Jai reikėtų pateikti prašymą, žemės sklypo valdymą nuosavybės teise įrodančius dokumentus, žemės sklypo topografiniame ir inžinerinių tinklų plane pažymėtą planuojamo tvarkyti vandens telkinio vietą su koordinatėmis, nurodyti kitą esminę informaciją.

Patvirtinus aprašo pakeitimus, nauji reikalavimai įsigaliotų ir būtų taikomi naujai planuojamai veiklai nuo lapkričio 1 d.

Su aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektu galite susipažinti čia.

Pastabas ir pasiūlymus projektui galima teikti iki liepos 28 d., Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) arba elektroniniu paštu info@am.lt

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą