Neformalusis ugdymas Alytaus rajone: ką vaikai veikia atostogų ir mokslo metų laiku?

Alytaus rajono savivaldybės moksleivių rudens atostogos vyks įprastu laiku, jos nepaankstintos ir nenukeltos – prasidės spalio 31 d. ir tęsis iki lapkričio 4 d.

Moksleiviams sudarytos galimybės realizuoti save įvairiose veiklose, praleisti laisvą laiką turiningai, išmokti ko nors naujo ir vertingo. Įvairiomis programomis, būreliais, stovyklomis susidomi vis daugiau rajono vaikų, o pasirinkimų įvairovė leidžia vaikams ugdyti tuos gebėjimus, kurie jiems atrodo svarbūs. Tėvams nereikia „plėšytis“ vežiojant vaikus į mieste organizuojamus būrelius, nes vaikai gali juos lankyti savo gyvenamojoje vietoje – rajono mokyklose ar netoli jų esančiose erdvėse.

Savivaldybės lėšomis remiamų užimtumo projektų tikslas – įtraukti į užimtumo veiklas kuo didesnį skaičių mokyklinio amžiaus vaikų, skatinti juos turiningai praleisti atostogas, sudaryti sąlygas moksleivių saviraiškai, įvairiapusiam ugdymui.

Rajone yra 6 gimnazijos, 4 kitos ugdymo įstaigos ir 6 ikimokyklinio ugdymo skyriai. Visose mokymosi įstaigose organizuojama popamokinė veikla – neformaliojo ugdymo būreliai. Po pamokų vaikai gali rinktis įvairių sričių būrelius: sporto, informacinių technologijų, muzikos, dailės, šokių, matematikos, užsienio kalbų, gamtos mokslų, pilietinio ugdymo, tautodailės, teatro ir kt. 1716 rajono moksleivių visose mokymosi įstaigose turi galimybę lankyti būrelius: Simno gimnazija siūlo 20 skirtingų būrelių, Pivašiūnų gimnazija – 16, Miroslavo gimnazija – 14, Daugų Vlado Mirono gimnazija – 17, Daugų gimnazijos Alovės skyrius – 9, Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija – 12, Simno specialioji mokykla – 1, Butrimonių gimnazija – 12. Platus būrelių pasirinkimas moksleiviams leidžia vaikams ir jaunimui domėtis tuo, kas juos traukia,  kuriose srityse jie norėtų save realizuoti.

Be būrelių, moksleiviai taip pat gali rinktis mokslą Alytaus rajono meno ir sporto mokykloje. Kasmet šioje mokykloje mokosi apie 270 moksleivių, kurie ugdo sporto, muzikos ir dailės gebėjimus. Mokykla sudaryta iš kelių skyrių. Pagrindinis mokyklos pastatas įsikūręs Daugų mieste, o skyriai išsidėstę po visą rajoną: yra Pivašiūnuose, Miroslave, Simne ir Butrimonyse. Vaikai gali rinktis dailės pamokas, kurių metu gilinasi į piešimo, tapybos, komponavimo pagrindus, susipažįsta su dailės teorija ir istorija, eksperimentuoja dizaino ir erdvinių formų kūrimo pamokose. Sporto skyriuje galima rinktis pamokas iš įvairių sporto šakų: dziudo, futbolo, atletikos, krepšinio, kanupolo. Muzikos skyriuje moksleiviai mokosi groti klavišiniais, styginiais, liaudies, pučiamaisiais instrumentais, taip pat gali mokytis chorinio dainavimo. Besimokydami Meno ir sporto mokykloje, moksleiviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, projektuose, stovyklose. Per šiuos metus Alytaus rajono savivaldybės meno ir sporto mokykla surengė dvi stovyklas: „Draugystės tiltai“, kurioje dalyvavo 26 vaikai, ir „Jaunasis kūrėjas“, kurioje dalyvavo 24 vaikai.

„Draugystės tiltų“ stovykla buvo skirta lietuvių ir ukrainiečių vaikams. Jos metu buvo ugdomos socialinės ir emocinės kompetencijos, užsiėmimai integruoti su fizinio aktyvumo veiklomis, komandinio formavimo žaidimais, menų terapijomis. Antroji stovykla – „Jaunasis kūrėjas“ orientuota į kryptingus teminius užimtumus, smagius sporto renginius, inovatyvius užsiėmimus ir šiltą tarpusavio atmosferą.

Neformaliojo vaikų švietimo programose (NVŠ) kasmet dalyvauja apie 600 rajono vaikų, NVŠ krepšelio dydis vienam vaikui yra 15 Eur/mėn. Šiemet Alytaus rajone vykdoma 19 NVŠ programų (2019 m. buvo 20, 2020 m. – 21, 2021 – 17 programų).

Laisvieji mokytojai – tai samdomi fiziniai asmenys mokymo paslaugai įgyvendinti. Simne, Alovėje, Krokialaukyje, Butrimonyse, Pivašiūnuose, Dauguose, Kumečiuose, Miroslave moksleivius laisvieji mokytojai įtraukia į įvairių sričių užsiėmimus: sportą, dailę, teatrą, pilietinį ugdymą, informacines technologijas ir kita. Programų metu 7-19 m. amžiaus moksleiviai išmoksta geriau pažinti save, siekti savo tikslų, išsakyti mintis, gerbti kitus, kūrybiškai žvelgti į susiklosčiusias situacijas. Šios kompetencijos yra svarbiausios jauno žmogaus raidai ir gyvenimo supratimui, tad NVŠ programomis stengiamasi išugdyti kritiškai mąstančią, kūrybišką, visapusišką asmenybę.

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

  • Jurgita Grigaitiene
    prieš 14 minučių
    Alytaus rajone yra pamiršti mažieji vaikučiai, nes tarkim nuo 3 iki 5 metu darzelyje jokio papildomo ugdymo nera, kai tarkim mieste tokio amziaus vaikams didelis pasirinkimas sporto, keramikos, sokiu pamokeles:)

Parašykite komentarą