Tomas Pačėsas: vaikų su spec. poreikiais mokytojų padėjėjams 170 t. eurų socdemai ir konservatoriai neranda, o ARATC‘ui 428,8 t. eurų iš biudžeto skirti pritaria

Tomas Pacesasuz alytuGruodžio 22 dieną įvyko Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis. Vaikų su spec. poreikiais mokytojų padėjėjams 170 tūkstančių socdemai ir konservatoriai neranda, o ARATC‘ui 428,8 tūkstančius iš biudžeto skirti pritaria.

Meras: Ar pritariame šitų pinigų skyrimui ARATC’ui? 428,8 tūkstančių eurų?

Tomas Pačėsas: norėčiau visiems priminti, kad tai yra labiausiai Alytaus žmones nuvilianti įmonė ir jos veikla.

2013 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 711 patvirtintos „Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės“.

Šių taisyklių 8 punkte nustatyta, kad faktinės sąnaudos paaiškėja tik pasibaigus metams, o pajamas būtina užtikrinti metų pradžioje. Todėl būtinųjų sąnaudų dydis apskaičiuojamas iš anksto. Jeigu metų pabaigoje paaiškėja, kad apskaičiuotos (planinės) būtinosios sąnaudos skiriasi nuo faktinių, tai šis skirtumas išlyginamas apskaičiuojant kitų metų būtinąsias sąnaudas.

Pagal šias taisykles ARATC negali dabar prašyti 428,8 tūkstančių, o skirtumą nuo apskaičiuotų ir faktinių 2022 metų sąnaudų išlyginti turėtų skaičiuodami 2023 metų būtinąsias sąnaudas.

Įdomu tai, kad šių taisyklių ARATC nesilaikė ir kai faktinės būtinosios sąnaudos būdavo mažesnės už apskaičiuotąsias ir niekada nesikreipė į tarybą, kad sekantiems metams sumažintų mokestį gyventojams!

2021 metų gruodžio 31 dienai ši įstaiga turėjo beveik 180 tūkstančių pelno, prieš metus turėjo 102 tūkstančius pelno.

ARATC pateiktose skaidrėse lyginama 2022 metų ARATC veikla su 2017 metais. Kaip galima lyginti ne su 2021 metais? ARATC klaidina visuomenę ir tarybos narius, nes reikia lyginti su praeitais finansiniais metais, o ne su 2017 m. pasirinktinai.

2021 metų gruodžio 31 dienai pinigų likutis ARATC finansiniame balanse buvo 1 906 912 eurų, atidėjiniai (sąvartynų rekultivacijai?) – 3 067 103 eurų, sumokėti avansai – 721 305 eurai, pelnas – 179 215 eurų. Iš viso 5 874 535 eurų.

ARATC rodo, kad 2022 metais rinkliavos iš gyventojų surinko 7 251 476 eurų. 2022 metų kaštus rodo – 7 931 604 eurų.

Taigi 2021 metų likutis 5,8 mln ir 2022 surinkta rinkliava sudaro 13 126 011 eurų.

Neužtenka šito? Dar reikia didint?

Jau šio posėdžio 17-tu klausimu taryba nuskalbė ir nusmaugė alytiškius: už papildomus kvadratus alytiškiai mokės papildomą mokestį!

Meras: Tomai, laikas užbaigiam sakinį...

Tomas Pačėsas: „Labai smagu“, kai vieno tarybos nario (pono Jučo) žmonai ARATC‘e įsteigtas padalinys, kuris kainuoja apie 200 tūkstančių eurų. Tai ar gražu prašyti dar, smaugti toliau miesto gyventojus?

Aš nematau čia pagrindimo, čia yra grynai korupcinis susitarimas ir prašau visus tarybos narius susilaikyti nuo šio balsavimo, kol neišsiaiškinsim visų mokestinių ir finansinių dalykų šitoje įstaigoje.

Už tai, kad skirti ARATC‘ui 428,8 tūkstančius eurų iš miesto biudžeto UŽ balsavo:

Socialdemokratai:

1. Meras Nerijus Cesiulis

2. Vicemerė Jurgita Šukevičienė

3. Edmundas Čečėta

4. Laima Vincė Kirkliauskienė

5. Henrikas Šyvokas

6. Skaistė Ulčickaitė

7. Valius Micevičius

TS-LKD (konservatoriai):

8. Vicemeras Povilas Labukas

9. Šarūnas Klėgeris

10. Vilma Krušnienė

11. Vytautas Jazepčikas

12. Valė Gibienė

Alytaus piliečiai:

13. Vilija Ramanauskienė

Andrius Jučas buvo nusišalinęs, nes šie pinigai turėjo būti skiriami jo darbovietei. Visi kiti tarybos nariai ištraukė savo korteles, dėl to nebuvo kvorumo ir socialdemokratai su konservatoriais nesugebėjo patvirtinti šios pinigų sumos skyrimo ARATC.

170 tūkstančių skyrimo mokytojų padėjėjams klausimas

Tomas Pačėsas: gal kas galėtų priminti finansinės išraiškos skirtumą tarp to sprendimo, kurį mes patvirtinome praeitą posėdį padidindami padėjėjų skaičių iki dabar maksimalaus? Koks yra finansinės išraiškos pokytis biudžete?

Meras: Šitiems etatams mums reikės 170 tūkstančių eurų.

Tomas Pačėsas: mes matėme kalbėjusią mamą, kurios vaikui reikia šiandien ir dabar šitų etatų!

Meras: siūlau balsuoti dėl klausimo atidėjimo.

Už tai, kad neskirti 170 tūkstančių eurų mokytojų padėjėjams ir atidėti klausimą UŽ balsavo:

Socialdemokratai:

1. Meras Nerijus Cesiulis

2. Vicemerė Jurgita Šukevičienė

3. Edmundas Čečėta

4. Laima Vincė Kirkliauskienė

5. Henrikas Šyvokas

6. Skaistė Ulčickaitė

7. Valius Micevičius

TS-LKD (konservatoriai):

8. Vicemeras Povilas Labukas

9. Šarūnas Klėgeris

10. Andrius Jučas

11. Vilma Krušnienė

12. Vytautas Jazepčikas

13. Valė Gibienė

Taigi velnio tuzinas, sudarytas iš dviejų korumpuotų politinių jėgų: socialdemokratų ir konservatorių, ARATC‘ui randa 428,8 tūkstančius, o mokytojų padėjėjams, kurių reikia visiems Alytaus mokiniams, 170 tūkstančių eurų neranda...

Politinio komiteto „Už Alytų“ kandidatas į Alytaus miesto savivaldybės tarybą Tomas Pačėsas

Politinė reklama bus apmokėta iš politinio komiteto „Už Alytų“ PK rinkiminės sąskaitos. Užsak. Nr. 2022/12/29

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą