Užimtumo didinimui savivaldybėms 2023 m.: beveik 10 mln. eurų ir daugiau laisvės

Iki šiol savivaldybėse rengiamos užimtumo didinimo programos buvo vykdomos ir finansuojamos pagal 3 skirtingus aprašus. Nuo 2023 metų įsigalioja vienas aprašas, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerija savivaldybėms išskirstys bendrą 9,7 mln. eurų sumą. Vienas aprašas leis savivaldybėms laisviau skirstyti iš ministerijos užimtumui didinti gautas lėšas. 

Dalis savivaldybių prie užimtumo didinimo programų prisideda ir savo lėšomis, todėl galutinė lėšų suma užimtumui didinti 2023 m. bus didesnė.

„Ministerijos skiriama lėšų suma nėra didelė, tačiau svarbi. Matome, kad dalis savivaldybių prie užimtumo didinimo prisideda ir savo lėšomis. Dėkojame joms. Darbas ir su tuo susijusios pajamos ne tik padeda žmonėms, bet ir mažina savivaldos išlaidas piniginei socialinei paramai. Turime bedarbiams pasiūlyti darbą, o ne pašalpas“,– sako viceministras V. Šilinskas.

Kita vertus, vien pasiūlyti darbą nepakanka. Suteikiant trumpalaikį įdarbinimą, po 6 mėn. užimtais likdavo vos 5,9 proc. dalyvių. Tais atvejais, kai buvo taikoma atvejo vadyba ir šalinamos pamatinės problemos, po 6 mėn. darbą tęsdavo dvigubai daugiau: 13 proc. dalyvių. Todėl ministerija nauju aprašu rekomenduoja visais atvejais taikyti atvejo vadybą ir šalinti pamatines kliūtis užimtumui.  

„Prašome savivaldybių kartu su Užimtumo tarnyba bei nevyriausybinėmis organizacijomis spręsti pamatines problemas užimtumui: motyvacijos stoką, priklausomybes, skolas, globos ar priežiūros paslaugų trūkumą, susisiekimo problemas. Ne visada pavyks, bet tik išsprendus pamatines problemas galime tikėtis, kad žmonės ne tik trumpam įsidarbins, bet ir liks darbo rinkoje ilgiau“, – sako viceministras V. Šilinskas. 

Ministerija 2023 metais taip pat sieks peržiūrėti lėšų poreikio skaičiavimo formulę. Iki šiol poreikis buvo skaičiuojamas pagal nedarbo lygį ir bedarbių skaičių savivaldybėje. Tai įvertina problemos mastą, bet neskatina siekti geresnio rezultato. Konkreti formulė bus nustatyta tik po išsamių diskusijų su savivaldybėmis, tačiau tikslas jau nuo 2024 metų daugiau lėšų skirti toms savivaldybėms, kurios pasieks geresnius rezultatus didinant užimtumą.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą