Laikinoji valstybės pagalba sodininkystės sektoriui bus teikiama ir šiemet

Žemės ūkio ministerija ruošiasi pratęsti pagalbos teikimo terminą sodininkystės sektoriui, kuris dėl Rusijos karo prieš Ukrainą patyrė sunkumų obuolių, skirtų perdirbti, rinkoje.

Pernai Europos Komisija patvirtino valstybės pagalbos priemonę, pagal kurią įmonės, veikiančios sodininkystės sektoriuje, galėjo gauti tiesiogines dotacijas. Schemos tikslas – remti reikalavimus atitinkančių pagalbos gavėjų likvidumo poreikius ir padėti jiems įveikti finansinius sunkumus, susijusius su energijos ir kitų pagrindinių išteklių kainų padidėjimu dėl dabartinės krizės. Patvirtintai laikinos valstybės pagalbos priemonei skirta 2 mln. Eur Lietuvos biudžeto lėšų. 

Žemės ūkio ministerijai parengus Laikinosios valstybės pagalbos sodininkystės sektoriui administravimo taisykles, parama buvo skirta 2022 metais deklaravusiems ne mažiau kaip 5 ha obelų sodo. Pagalbos dydis – 400 Eur/ha deklaruotų obelų sodų.

Paramos prašymams pateikti buvo nustatytas gana trumpas laikotarpis ir ne visi augintojai spėjo tai padaryti. Todėl ministerija ketina pratęsti pagalbos teikimo terminą iki 2023 m. birželio 30 d. (anksčiau jis buvo iki 2022 gruodžio 31 d.) tiems, kurie dėl kokių nors priežasčių negalėjo ar nespėjo pateikti paraiškų praėjusiais metais. Parama nebus teikiama jau gavusiems tokią paramą.

Ministro įsakymu keičiamose Laikinosios valstybės pagalbos sodininkystės sektoriui administravimo taisyklėse numatytas pagalbos dydis, patikslinti reikalavimai, kuriuos turi atitikti obuolių augintojai, norintys gauti pagalbą, bei sąlygos, kurios turi būti tenkinamos laikinajai pagalbai gauti. Taisyklėse taip pat nustatyta paraiškų teikimo tvarka bei pagalbos administravimo procedūros.

Taisyklės netrukus bus patalpintos Teisės aktų informacinėje sistemoje, kad su jomis susipažintų visuomenė.   

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą