Skelbiamas bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų konkursas

Alytaus rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Bendruomeninės veiklos stiprinimas), skelbia Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų konkursą ir kviečia teikti konkursui projektų paraiškas.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. balandžio 4 d. iki 2023 m. gegužės 3 d. 17 val.

Paraiškos teikiamos:

 • Tiesiogiai Alytaus rajono savivaldybės administracijai (adresas: Pulko g. 21, Alytus, I a., priimamasis). Paraiška turi būti tvarkingai susegta.
 • Elektroniniu paštu info@arsa.lt. Laiško temos laukelyje (Subject) nurodant – 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkursui. Paraiška turi būti pateikta vienoje pdf rinkmenoje (faile) arba pasirašyta el. parašu, adoc formatu.

Atkreipiame dėmesį, kad po gegužės 3 d. 17 val. pateiktos paraiškos nebus priimamos. Netinkamai pateiktos paraiškos bus atmetamos. Paraiškos turi būti užpildytos kompiuteriu, lietuvių kalba.

Galimi pareiškėjai:

 • Bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
 • Kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
 • Religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Finansuotinos veiklos:

 • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms;
 • veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą;
 • veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti;
 • veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu;
 • veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą; bendruomenės narių kultūrinę ir švietėjišką ir/ar sporto ir sveikatinimo veiklą;
 • bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas.

Veiklos turi būti suplanuotos ir įgyvendintos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma 2023 m. – 18 339 Eur.

Mažiausia ir didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma kiekvienai seniūnijai patvirtinta Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. D1-309, kurį rasite čia.

Konkursui reikia pateikti: paraišką, priedą prie paraiškos (sąmatą) ir papildomus dokumentus pagal tvarkos aprašo 14 punktą.

Platesnė informacija apie konkursą ir paraiškų pildymą teikiama: Jurgita Bajerčienė, tel. (8 315) 55 548, el. paštu: jurgita.bajerciene@arsa.lt.

Dokumentai:

Paraiškos forma

Bendra projekto įgyvendinimo sąmata

Tvarkos aprašas

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą