Pivašiūnų Žolinės atlaiduose – bendrystės galia

Pivašiūnuose prasidėję ir aštuonias dienas trunkantys Žolinės atlaidai kasmet suburia ne tik piligrimų, svečių iš visos Lietuvos ir užsienio, bet ir dešimtis savanorių. Jie atlaidams ruoštis pradėjo prieš dvi savaites – pynė tujų, rūtų, ąžuolų vainikus ir jais puošė bažnyčią, jos šventorių, valė langus. Į talką prisijungė ir vyrai, statę pakylą Šv. Mišioms lauke. Žolinės Šv. Mišių iškilmių metu savanoriai rūpinosi vandeniu maldininkams.

 Pasiruošimui iškilmėms – pusšimtis savanorių

 „Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į Dangų iškilmės – ypatingos visiems tikintiesiems, o mums, dzūkams, jos labai svarbios dar ir dėl to, kad Pivašiūnuose Žolinė kasmet pritraukia tikinčiųjų iš visos Lietuvos ir užsienio. Turime gražią tradiciją visus suburti Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje bendrai maldai, padėkoti Dievui, pabendrauti, pabūti kartu. Kasmet Žolinės iškilmių laukimas suvienija didelį būrį savanorių, kurie, į šalį atidėję kasdienius rūpesčius, neskaičiuodami savo laiko, imasi daugybės darbų – ne tik skina augalus, bet ir juos augina, vėliau pina vainikus, jais puošia bažnyčią, stato pakylą, švarina parapijos namus ir jų aplinką. Ačiū kiekvienam už tą reikšmingą pasiaukojimą, atsidavimą ir rūpestį Dievo namais, už tai, kad savanorių dėka vis pajuntame stiprią bendrystės ir šventumo galią. Iš visos širdies dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie sakrališko šventės jausmo kūrimo“, – sako Alytaus rajono savivaldybės merė R. Vitkauskienė.

Pasiruošimo Žolinės atlaidams talkos Pivašiūnuose organizuojamos kasmet. Tujų vainikus pynė Kedonių, Pivašiūnų, Lačionių, Junčionių ir Mikalavo kaimų pynėjos. Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslas centriniame Pivašiūnų bažnyčios altoriuje puošiamas 4 rūtų vainikais. Taip pat buvo nupinta 11 tujų vainikų, kurių bendras ilgis apie 100 metrų. Kaip ir kasmet, reikia pastatyti pakylą Šv. Mišioms lauke. Palikę savo ūkiškus darbus, jau gerokai įsibėgėjusį kūlimą, dešimt vyrų dirbo darbą, kurio nei vienas, nei penkiese nepadarysi.

Parapijos Klebonas mons. Vincas Baublys sako, kad šiemet plušo apie pusšimtis savanorių ir kasmet prašyti jų pagalbos dažniausiai nė nereikia, jie patys pasisiūlo padėti.

Oktavos mišiose – maldos už tikinčiuosius

Žolinės iškilmėse dalyvavo ir Alytaus rajono savivaldybės vadovai – merė Rasa Vitkauskienė, vicemeras Aurimas Truncė, administracijos direktorius Vytas Arbačiauskas.

Šv. Mišias aukojo vyskupai, dvasininkai iš Vokietijos, Magdeburgo vyskupijos. Žolinėse dalyvavo ir Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų kunigai.

Iškilmių metu dėkota Dievui už Palaimintojo Teofiliaus Matulionio, vyskupo ir kankinio, gyvenimą ir tarnystę, minint gimimo 150 metų sukaktį.

Žolinės iškilmės trunka aštuonias dienas, per kurias šiemet 24 chorai keičia vieni kitus tris kartus per dieną. Oktava baigiama rugpjūčio 22 dieną.

Žolinių išvakarėse – rugpjūčio 14-ąją – parapijoje buvo minima jaunimo diena.

Rugpjūčio 16 dieną Šv. Mišios aukojamos už kunigus ir vienuolius, rugpjūčio 17-oji – Carito diena, 18-ąją – tikybos mokytojų, katechetų ir pedagogų diena, 19-ąją bus minima ligonių, neįgaliųjų, gydytojų ir medicinos darbuotojų diena, ateinantį sekmadienį Šv. Mišios bus aukojamos už šeimas, 21 dieną bus minima Dievo gailestingumo diena, o iškilmes 22 dieną vainikuos Gyvojo rožinio ir maldos grupių diena.

Penktadienį, nuo 16.30 val. visi kviečiami į Pivašiūnų bažnyčią pasiklausyti vargonų koncerto.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą