Alytaus rajone suplanuoti melioracijos darbai gerins sąlygas ūkininkauti

Tvarkingi melioracijos grioviai ir statiniai, geras drenažo sistemų veikimas turi nemažos įtakos ūkininkų derliui. Alytaus rajono savivaldybė šiemet planuoja įgyvendinti du didelius projektus.

Savivaldybės taryba patvirtino 2024 m. planuojamų melioracijos darbų sąrašus ir jų lėšas. Iš viso bus atlikta darbų už beveik 200 tūkst. eurų.

Melioracijos projektai – Mikalavo ir Miroslavo kadastrinėse vietovėse

Iš valstybės biudžeto melioracijai Alytaus rajone skirta 190 tūkst. eurų. Už šias lėšas bus nušienauta beveik 55 km melioracijos griovių šlaitų, taisomi statinių avariniai gedimai, rengiami projektai ir atliekamos ekspertizės. Didžiausi darbai vyks Mikalavo kadastrinėje vietovėje. Čia bus suremontuota 4,5 km melioracijos griovių ir 4 pralaidos – projektui skirta 83 tūkst. Eur.

Dar 100 tūkst. eurų melioracijos darbams planuojama skirti iš savivaldybės biudžeto. Didžiausia dalis – 83 tūkst. eurų atiteks Miroslavo kadastrinės vietovės Žembrės upelio melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontui. Juos suremontavus bus užtikrintas tinkamas drenažo sistemų veikimas.

Svarbus ir gyventojų indėlis prižiūrint melioraciją

„Vietos, kur bus atliekami projektai, pasirenkamos atsižvelgiant į žemės dirbimą, paklausą dirbimui, dirbimo intensyvumą. Labai svarbu, kad projektai ir darbai būtų naudingi Alytaus rajono ūkininkams. Todėl labiausiai prašome žemės valdytojų, savininkų kantrybės, supratimo ir bendradarbiavimo, kad darbai vyktų kuo sklandžiau“, – sako savivaldybės vicemeras Aurimas Truncė.

Informacija, kur vykdomi melioracijos projektai, skelbiami seniūnijose.

Pasak vicemero, savivaldybė vykdo kasmetinę melioracijos griovių priežiūrą, tačiau ne mažiau svarbu ir gyventojų indėlis prižiūrint ir tausojant griovius ir melioracijos statinius. „Reikėtų intensyviau ardyti neperspektyvias bebravietes, kurie nuolat tvenkia griovius ir daro žalą tiek melioracijos statiniams, tiek žemės savininkams – užliejami jų žemės plotai, lauko keliai“, – priduria Žemės ūkio skyriaus vedėja Irma Stenionienė.

Melioracijos projektas – ir ES lėšų

Šiuo metu rajone įgyvendinami 2 dideli melioracijos projektai finansuojami Žemės ūkio fondo kaimo plėtros, valstybės biudžeto ir savivaldybės lėšomis – tai „Alytaus rajono Ūdrijos kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ ir „Alytaus rajono Pocelonių ir Kančėnų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“. Darbai už 750 tūkst. eurų bus baigti šių metų pabaigoje.

Efektyviau veikiant melioracijos sistemoms, padidėja technikos naudojimo efektyvumas ir žemės ūkio augalų derlingumas. Todėl, norėdama pagerinti ūkininkavimo sąlygas, šiemet savivaldybė teiks Nacionalinei mokėjimo agentūrai projekto „Alytaus rajono Eičiūnų, Gervėnų ir Mikalavo kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ paraišką. Savivaldybė šiam projektui skirs ne mažiau kaip 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą