Patvirtinta Alytaus rajono užimtumo didinimo 2024 m. programa

Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino užimtumo didinimo 2024 m. programą, kuri padės mažinti nedarbo lygį rajone, o ieškantiems darbo asmenims greičiau integruotis į darbo rinką.

Užimtumo didinimo programai įgyvendinti numatomos šios priemonės: laikinieji darbai, darbo užmokesčio dalinis subsidijavimas (60 proc.) darbdaviams, įdarbinusiems Alytaus rajono savivaldybės bedarbius, atvejo vadybos paslaugos ir kelionės išlaidų į darbą ir atgal kompensavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų įsidarbinusiems bedarbiams.

Priemonės – bedarbiams

18 Alytaus rajono bedarbių turės galimybę įsidarbinti pagal programoje numatytas priemones. Tikimasi, kad terminuotam arba pastoviam darbui įsidarbins 3 laikinus darbus dirbę asmenys. Taip pat planuojama suteikti atvejo vadybos paslaugas 90-čiai asmenų.

Penkiolikai įsidarbinusių bedarbių bus sudaryta galimybė pasinaudoti kelionės išlaidų į darbą ir atgal kompensacijomis.  Tuo pasinaudoti galės apie 15 buvusių bedarbių.

Laikinųjų darbų priemonei Alytaus rajono savivaldybės viešosios infrastruktūros tvarkymui ir socialinių paslaugų teikimui numatoma skirti 32 810,40 Eur. Laikinieji darbai bus įgyvendinami savivaldybės administracijoje ir savivaldybės įmonėje „Simno komunalininkas“. Planuojama įdarbinti 13 asmenų vidutinei 3 mėn. trukmei.

Darbo užmokesčio dalinio subsidijavimo priemonei numatoma 8 202,60 Eur, planuojama įdarbinti apie 5 asmenis 3 mėn. trukmei. Darbdavius, pageidaujančius įgyvendinti šią priemonę, atrenka savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Darbdavių atrankos komisija. Maksimali programos priemonių dalyvių laikino darbo trukmė negali viršyti 6 mėnesių.

Programoje – ir atvejo vadybos paslaugos

Taip pat 2024 m. numatoma įgyvendinti Atvejo vadybos paslaugas: psichologo - motyvatoriaus paslaugas, lydimąją pagalbą, savipagalbos konsultacijų, kompiuterinio raštingumo, savęs pristatymo mokymų paslaugas, teisininko konsultacijas bei kitas paslaugas pagal dalyvių poreikį. Asmenims, dėl daugybės sveikatos sutrikimų ir žalingų įpročių negebantiems atlikti darbo, planuojama teikti būtiną ilgalaikę, kompleksinę socialinę pagalbą bei suteikti galimybę integruotis į darbo rinką, taikant būtinų įsidarbinti sveikatos paslaugų (priklausomybės ligų gydymas) teikimą.

Programai – per 100 tūkst. eurų

Įsidarbinusiems Alytaus rajono savivaldybės bedarbiams iš savivaldybės biudžeto nustatyta tvarka numatyta kompensuoti kelionės išlaidas į darbą ir atgal (planuojama 10 000 Eur).

Šioms priemonėms įgyvendinti savivaldybei suteikta 94 113,00 Eur valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija. Iš savivaldybės biudžeto dar skirta 10 000,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą