Bendruomenių veiklai – daugiau lėšų

 

Alytaus rajono kaimo bendruomenės tampa savivaldybės partnerėmis ir įgyvendina projektus, kuriais gražina viešąsias erdves, vykdo socialinius projektus, vis daugiau žmonių įtraukia į visuomeninę veiklą. Šiais metais bendruomenių veiklai planuojama skirti daugiau lėšų nei pernai. Įvairioms veikloms numatyta apie 200 tūkst. eurų.

„Džiaugiamės aktyviomis ir kūrybingomis bendruomenėmis. Jos padeda spręsti socialinius reikalus, mažinti gyventojų atskirtį, motyvuoti žmones būti aktyviais, organizuoti užimtumą vaikams ir suaugusiems, šeimoms spręsti problemas, konsultuoti, mokyti socialinių įgūdžių. Mūsų bendruomenės tapo pagalbininkės mums ir gyventojams, skleidžia gerą žinią apie rajoną ir yra gerasis pavyzdys kitų rajonų bendruomenėms“,– sako rajono meras Algirdas Vrubliauskas.
Alytaus rajono savivaldybės taryba kaimo bendruomenių ir ūkininkų projektams finansuoti savivaldybės biudžete suplanavo 78 tūkst. eurų. Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų vertinimo ir lėšų skyrimo komisija nagrinėjo 16 kaimo pateiktų paraiškų. Projektams paskirstyta beveik 63 tūkst. eurų.
Kaimo bendruomenėms iš savivaldybės biudžeto kompensuotos patalpų draudimo išlaidos, bendrafinansuoti parengti investiciniai projektai, kurie gavo finansavimą iš Žemės ūkio ministerijos, skirta lėšų renginiams, mokymams, susijusiems su žemės ūkio veikla, dalyvavimui ir rajono pristatymui žemės ūkio parodose, mugėse.
Savivaldybė skyrė dalį lėšų rajono ūkininkų investiciniams infrastruktūros gerinimo bei melioracijos statinių remonto bei melioracijos griovių valymo darbų projektams.
Šiais metais jau 10 Alytaus rajono savivaldybės bendruomenių gavo lėšų iš Žemės ūkio ministerijos 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms programos. Paskirstyta per 24 tūkst. eurų. Parama skirta įvairioms Alytaus rajono kaimo bendruomenių veikloms: kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimui ir stiprinimui, kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymui, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams ir renginių organizavimui. Alytaus rajono savivaldybė skiria bendruomenėms lėšų sumą, kurią jos privalo prisidėti prie projekto.
Kaimo bendruomenės taip pat įgyvendins savivaldybės remiamus mokinių užimtumo, sporto rėmimo, jaunimo, kultūros i kitus projektus.
Praėjusiais metais Alytaus rajono kaimo bendruomenių veiklai skirta apie 180 tūkst. eurų savivaldybės ir valstybės paramos. Įgyvendinti įvairūs socialiniai, aplinkos tvarkymo, bendruomenės telkimo, patalpų remonto projektai.


Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą