Simno gyventojai tikisi teigiamo atsakymo


Laukimo nuotaika gyvena Alytaus rajono Simno daugiabučių namų gyventojai. Po kelių mėnesių paaiškės, ar bus skirta lėšų jų namų renovacijai.
Alytaus rajono savivaldybėje daugiabučių namų gyventojams sutarus renovuoti namą, tačiau neįkūrusiems savininkų bendrijų ar nesudariusiems jungtinės veiklos sutarties, padeda savivaldybės įmonė „Simno komunalininkas“. Įmonė atlieka bendrojo naudojimo objektų privalomąsias apžiūras, jų nuolatinę techninę priežiūrą ir lokalizuos avarijas, organizuoja bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo, avarijų likvidavimo ir kitokius darbus nuo 2013 m.
Šiemet „Simno komunalininkas“ planuoja teikti Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) 5 daugiabučių namų renovacijos paraiškas. Planuojama renovuoti daugiabučius namus Simno mieste ir seniūnijoje esančiame Angininkų kaime, Krokialaukio miestelyje, taip pat Vaisodžių ir Kančėnų kaimuose.
Alytaus rajone iš viso atnaujinta 11 daugiabučių namų, šiuo metu atnaujinami 2 namai, dar dėl 2 namų pasirašytos finansavimo sutartys. Iš viso rajone yra 164 daugiabučiai namai.
Apie daugiabučių namų renovaciją ir jos naudą susitikimuose su rajono gyventojais daug kalbasi savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, specialistai, įmonės „Simno komunalininkas“ darbuotojai. Aktyviausi rajone yra Simno gyventojai. Šiandien mieste atnaujintas Pavasario gatvės kvartalas, renovuoti visi šeši jame esantys namai.
Kaip sakė „Simno komunalininkas“ direktorius Juozas Kalėda, netrukus namai bus renovuoti ir Simno Melioratorių gatvėje. Du namai jau atnaujinti, vieno renovaciją planuojama baigti spalio mėnesį, dar vieno renovacija turėtų prasidėti kitais metai, šiuo metu vyksta projektavimo darbai.
Tačiau ne visi rajono gyventojai sutaria dėl daugiabučio namo renovacijos. Tokiais atvejais yra organizuojami susitikimai bei konsultacijos. Pasak įmonės vadovo, pabendravus su gyventojais, dažnai pavyksta įrodyti modernizavimo naudą ir žmonės sutaria namą atnaujinti. Tačiau kitokia situacija Dauguose, kur daugiabučių gyventojai kol kas nesiryžta namų renovacijai.
Pasak J. Kalėdos, šiuo metu modernizavimo sąlygos yra pakankamai geros, valstybės parama yra 30 %, o atnaujinti daugiabučiai pagerina rajono žmonių gyvenimo sąlygas. „Beveik visi daugiabučiai namai rajone statyti dar sovietmečio laikais, jų energinė klasė yra žema, todėl atnaujinus namus sutaupoma iki 50 proc. naudojamos energijos, o kambario temperatūra padidėja maždaug 3 ºC. Atnaujinus daugiabučius namus, pratęsiamas pastato gyvavimo laikotarpis bei pagerinamos gyventojų gyvenimo ir komforto sąlygos. O kalbant apie daugiabučio gyventojo finansinius įsipareigojimus – lengvatinė paskola nėra „pririšama“ prie buto savininko, todėl, pavyzdžiui, nusprendus parduoti butą, paskola „perleidžiama“ naujajam buto savininkui.“, – sako J. Kalėda.
Būsto energijos taupymo agentūra skelbia, kad daugiabučių namų renovacijai numatoma valstybės parama – 50 mln. eurų, kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Už šias lėšas numatoma renovuoti ne mažiau kaip 500 daugiabučių namų. Vykdomiems projektams taip pat numatoma 100 proc. apmokėti arba kompensuoti projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat 100 proc. padengti nepasiturintiems butų savininkams tenkančias išlaidas.
Paraiškas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai.
Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintos paraiškos teikiamos BETA ir visuose jos regioniniuose padaliniuose nuo š. m. lapkričio 1 d. iki gruodžio 1 d. Kartu su paraiška reikia pateikti ne tik daugiabučio namo butų ir kitų patalpų. savininkų susirinkimo protokolą, kuriuo jie pritaria daugiabučio renovacijai ir patvirtina jo atnaujinimo investicijų planą, bet ir pasirinkto finansuotojo nustatytos formos protokolą dėl lėšų skolinimosi. Tai leis greičiau įgyvendinti projektus.


Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą