Rajono gyventojams kompensuojamos kelionės į darbą išlaidos


Alytaus rajono savivaldybė nuo šių metų pradžios kompensuoja įsidarbinusių bedarbių kelionės išlaidas į darbą ir kviečia gyventojus aktyviau naudotis šia parama, nes kompensavimo tvarka nustatyta tik šiems metams.

Savivaldybės taryba, įgyvendindama Užimtumo didinimo programą, nusprendė finansiškai remti įsidarbinusių rajono gyventojų keliones į darbą, siekdama sumažinti nedarbą ir padidinti gyventojų užimtumą. „Iš bedarbių ne kartą teko girdėti teiginį, kad dirbti neapsimoka, nes už važiavimą į darbą kelias dešimtis kilometrų tenka sumokėti nemažą dalį atlyginimo. Analizavome situaciją, kalbėjomės su darbdaviais bei darbo ieškančiais žmonėmis ir nutarėme pabandyti vienerius metus sumokėti įsidarbinusiems bedarbiams kelionės į darbą ir atgal išlaidas“, – sakė Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas.
Kompensaciją už kelionės išlaidas į darbą ir atgal gauna Mikalavo kaimo gyventoja Angelė Žaliaduonienė. Moteris buvo ilgalaikė bedarbė. Šiemet įsidarbino Kančėnų kaime veikiančioje įmonėje. Į darbą moteris važiuoja daugiau kaip 7 kilometrus. Autobuso bilietas nuo Mikalavo iki Kančėnų pirmyn ir atgal kainuoja apie 1,20 Eur, per mėnesį kelionė į darbą kainuotų – 22 Eur. A. Žaliaduonienė išdirbusi įmonėje tris mėnesius kreipėsi į savivaldybę dėl kelionės išlaidų į darbą ir atgal kompensavimo.
„Savivaldybės kompensacija labai džiaugiuosi. Tai tikrai naudinga parama mano šeimai, kelionė į darbą man nekainuoja“, – sako moteris.
Pasak savivaldybės Ekonomikos skyriaus vedėjos Jolitos Gruzinskienės, tokia savivaldybės kompensacija įsidarbinę bedarbiai gali pasinaudoti šiais metais. Ar bus tęsiama parama toliau, spręs Savivaldybės taryba.
„Ruošiamas projektas dėl kelionės į darbą ir atgal išlaidų kompensacijų ateinančiais metams, manome, kad lėšų savivaldybės biudžete joms turėtume rasti“, – sakė rajono meras A. Vrubliauskas
Pasak vedėjos, ne visi prašymai dėl kompensacijų buvo patenkinti, nes neatitiko nustatytų reikalavimų. „Dažniausiai kompensacijos nebuvo skirtos todėl, kad įsidarbinę bedarbiai neišdirbo trijų mėnesių, o tai yra viena iš sąlygų, norint gauti savivaldybės paramą“, – sakė J. Gruzinskienė.
Iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų kompensuojamos kelionės į darbą ir atgal išlaidos Alytaus rajono gyventojams, kurie prieš įsidarbindami buvo registruoti Užimtumo tarnybos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Alytaus skyriuje (anksčiau – Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriuje), išdirbo ne mažiau kaip 3 mėnesius. Išlaidų kompensacija yra ne didesnė nei 70 Eur per mėnesį, kompensuojama ne daugiau kaip už 20 km.
Pasak Ekonomikos skyriaus vedėjos, pateikti kelionę įrodančių dokumentų – bilietų, čekių už kurą – ar važiavimo būdo nereikia. „Kompensacijos mokamos už kitus vėlesnius mėnesius, bet ne ilgiau kaip iki šių metų gruodžio 10 d., nustačius, kad įsidarbinusio bedarbio gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra darbo vieta ir kad įsidarbindamas bedarbis turėjo bedarbio statusą“, – sakė J. Gruzinskienė.
Kelionės išlaidų kompensacijai gauti įsidarbinęs bedarbis turi pateikti savivaldybei prašymą dėl kelionės išlaidų kompensavimo, pažymą iš darbdavio apie dirbtas darbo dienas, laisvos formos pažymą iš seniūnijos apie gyvenamą vietą. „Dokumentus galima pateikti ir elektroniniu paštu“, – pažymėjo Ekonomikos skyriaus vedėja J. Gruzinskienė.
Tikslų priemonės aprašymą, prašymo ir pažymos formas galima rasti Alytaus rajono savivaldybės interneto svetainės www.arsa.lt skyriuje „Gyventojams“, „Gyventojų užimtumas“, „Užimtumo didinimo programa“, 3 priemonė.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą