Atliekami kelio asfaltavimo darbai šalia Dusios ežero

Lazdijų rajono savivaldybėje įgyvendinat projektą „Kaimo gyvenamųjų vietovių Lazdijų rajono savivaldybėje patrauklumo gerinimas“ yra rekonstruojamas vietinės reikšmės kelias, praeinantis per Šventežerio seniūnijos Barčių, Zebrėnų, Padusio kaimus, šalia vieno gražiausių Lazdijų krašto ežero Dusios. Šiuo metu vykdant darbus rekonstruojamas 1,330 km. ilgio kelio ruožas: tvarkomi kelio grioviai, nuovažos, įrengiamos pralaidos, 4 m. pločio asfaltbetonio danga, kelkraščiai, kelio ženklai. Likusią prastos būklės kelio atkarpą su žvyro danga palei Dusios ežerą planuojama pradėti rekonstruoti dar šiemet, o pilnai darbus užbaigti kitais metais.

Dalis Lazdijų rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros nėra pakankamai išvystyta, tačiau nuolat yra atnaujinama, vykdomi kelių tvarkymo darbai, siekiant patenkinti vietos gyventojų bei rajoną lankančių turistų susisiekimo poreikius. Kelias praeinantis per Barčių, Zebrėnų, Padusio kaimus vienas iš probleminių Lazdijų rajono savivaldybėje, nes yra prastos būklės, su žvyro danga, kuri vietomis stipriai nusidėvėjusi, duobėta, o ypač prasta jo būklė pastebima šaltuoju metų sezonu, kai dėl kritulių poveikio kelias tampa sunkiai pravažiuojamas.

Rekonstruojamas kelias taip pat svarbus ne tik vietos gyventojams, bet ir turistams, kurių srautas ypač padidėja šiltuoju metų sezonu. Kelio atkarpa yra šalia Dusios ežero, kuris yra Metelių regioninio parko teritorijoje ir yra gausiai lankomas. Keliu naudojamasi vykstant į šalia Dusios ežero esančius lankytinus gamtos ir kultūros objektus, važiuojant Metelių regioninio parko siūlomu dviračių maršrutu, keliaujant į Kryžių šventovę, Prelomciškės piliakalnį ar kt.

Kelio atnaujinimo darbų vykdymas padės išvengti prastos kelio būklės keliamos grėsmės eismo saugumui. Transporto priemonės nebekels tokio didelio triukšmo, dėl dulkėtumo nebebus daromas neigiamas poveikis šalia jo įsikūrusių kaimų sodybų gyventojams, juo keliaujantiems pėstiesiems, dviratininkams. Be to, taps geresnis susisiekimas su aplinkiniais miesteliais, bus galimybė greitai sulaukti pagalbos tarnybų atvykimo, patogiai pasiekti Dusios ežero pakrantes, lankyti kultūros ir gamtos objektus.

Projektas „Kaimo gyvenamųjų vietovių Lazdijų rajono savivaldybėje patrauklumo gerinimas“ įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Lazdijų rajono savivaldybės įnašas projekto įgyvendinimui sudaro 34 000 Eur. visų tinkamų finansuoti išlaidų, 136000 Eur. skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir 20 400 Eur. iš Lietuvos valstybės biudžeto. Nors projektas turi būti įgyvendintas iki 2020 m. vasario 8 d., tačiau kelio rekonstravimo darbus atliekanti įmonė UAB „Alkesta“ šią kelio atkarpą jau išasfaltavo ir pilnai darbus planuoja užbaigti kitų metų pavasarį.

Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą