Alytaus rajono bendruomenės jau antri metai įgyvendino bendruomeninės veiklos stiprinimo projektus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, skatindama bendruomenines organizacijas, kaip pačių bendruomenių narių įsteigtas ir valdomas organizacijas, savarankiškai priimti sprendimus ir įgyvendinti vietos bendruomenės poreikius tenkinančias veiklas, bendruomeninei veiklai stiprinti 2018 m. Alytaus rajonui skyrė 18 854 eurų lėšų sumą.

Bendruomenės aktyviai dalyvavo, parengė 22 paraiškas. Daugiausiai projektų įgyvendinta bendruomenių akcijų ir iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimo srityse. Luksnėnų kaimo bendruomenė „Drūtas dzūkas“, Punios kaimo VO „Punios ainiai“ ir asociacija „Makniūnų sodžiaus bendruomenė“ remontavo bendruomenių patalpas. Parėčėnų kaimo bendruomenė „Mažoji sodybėlė“, asociacija „Užaugę ant laiptų“, Kumečių kaimo bendruomenė įsigijo aplinkos tvarkymui įrankių, suoliukų, staliukų renginiams ir susibūrimams. Užupių kaimo bendruomenė įrengė pontoninį tiltelį, skirtą aktyviai leisti laisvalaikį įvairaus amžiaus žmonėms. Gyventojų aktyvumą ir verslumą skatino VO Junčionių kaimo bendruomenė, suorganizuodama maisto lauke gaminimo mokymus. Raižių musulmonų religinė bendruomenė ir Vaisodžių k. bendruomenė „Vaisodžiai“ įrengė vaizdo stebėjimo kameras, skirtas apsaugoti turtą nuo niokotojų. Vaikų ir jaunų žmonių laisvalaikio užimtumu rūpinosi asociacija „Kaimynų kaimo bendruomenė“, kuri įsigijo vandens sporto įrangą. Kultūrinę ir švietėjišką veiklą puoselėjo asociacija „Perkūnkalnis“, kuri išleido autentiškų krašto dainų tekstų rinkinį „Perkūnkalnio dainos“, Praniūnų kaimo bendruomenė VO „Praniūnai“, asociacija „Miklusėniškiai“, Santaikos kaimo bendruomenė, Vankiškių kaimo bendruomenė, asociacija „Daugų kraštas“, kurios įsigijo perkolatorius bei kitus priedus. Sporto ir sveikatinimo veiklas vykdė Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras“ ir Luksnėnų kaimo bendruomenė „Spindulys“. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerino Užubalių k. bendruomenės VO „Užubalių gojus“, kuri įgyvendino iniciatyvą „Kitoks ruduo“, Alovės bendruomenės VO „Susiedai“, kuri surengė bendruomenėms eglutės įžiebimo šventę ir sukūrė filmą apie Venciūnų k. VO „Venciūnų sodiečiai“, asoc. Venciūnų k. „Venciūniškiai“, Alytaus k. VO „Alytaus kaimelis“ ir „Varčios kaimynai“ bendruomenes.

Visos bendruomenės stengėsi aktyviai įtraukti į vykdomas projekto veiklas kiekvieną žmogų, vykdyti kultūrinius renginius, drauge bendruomenėje praleisti laiką, skatinti sveiką gyvenseną, populiarinti sportą, pabendrauti ir pasidalinti mintimis, idėjomis.

Šias iniciatyvas finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą