Trūksta pinigų malkoms, sudegė turtas – padės savivaldybė


Į sunkią padėtį patekusiems Alytaus rajono gyventojams pagalbos ranką ištiesia savivaldybė. Nuo praėjusių metų mokama ne tik vienkartinė, bet ir tikslinė pašalpa, kuri pernai skirta daugiau kaip pusei tūkstančio gyventojų.
Kad parama pasiektų tuos rajono gyventojus, kuriems jos labiausiai reikia, Alytaus rajono savivaldybės taryba naujomis formomis papildė piniginės socialinės paramos rūšių sąrašą. Numatyta galimybė skirti tikslinę pašalpą. Išmoka mokama nepasiturintiems gyventojams, patekusiems į sunkią situaciją.
Pernai vienkartinių pašalpų savivaldybė išmokėjo 828 šeimoms, didžiąją dalį sudarė tikslinė – kurui įsigyti. Pagelbėta 520-čiai gyventojų. Šiemet tikslinė pašalpa įsigyti malkoms skirta 178 rajono gyventojams.
Kaip sakė Alytaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Aušrinė Daugirdienė, tikslinė piniginė socialinė parama Alytaus rajono gyventojams teikiama pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašą.
„Paramą gali gauti nepasiturintys gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Alytaus rajono savivaldybėje, arba faktiškai gyvenantys savivaldybės teritorijoje. Dėl piniginės socialinės paramos žmonės turėtų kreiptis į seniūniją, kurioje faktiškai gyvena“, – sakė A. Daugirdienė.
Taip pat prašymą dėl paramos galima teikti elektroniniu būdu. Specialistė atkreipia dėmesį, kad tokiu atveju prie prašymo-paraiškos turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
Tikslinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, pateikus laisvos formos prašymą ir, priklausomai nuo aplinkybių, reikalingus dokumentus, gali būti skiriama keliais atvejais. Vienas iš jų – 100 metų jubiliejus. Jubiliatui skiriama 100 eurų išmoka.
„Taip pat tikslinės paramos skyrimo atvejai – tai gaisro, stichinės nelaimės padaryti nuostoliai, kiti atvejai“ , – sakė Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė A. Daugirdienė.
Savivaldybė iki 50 bazinių socialinių išmokų (BSI (šiuo metu 1 BSI – 38 Eur), tai yra 1900 Eur, piniginę paramą skiria gaisro ar stichinės nelaimės padarytiems nuostoliams iš dalies padengti, pateikus kompetentingos įstaigos pažymą ar aktą, patvirtinantį įvykusį faktą, nuostolius, išlaidas, jeigu dėl paramos kreipiamasi per du mėnesius nuo įvykusio gaisro ar stichinės nelaimės: kai suniokojamas asmens nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – gyvenamasis būstas, esantis Alytaus rajone, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, kuris yra asmens deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta.
Iki 30 BSI, tai yra 1040 Eur, savivaldybės paramą galima gauti, kai gaisras suniokoja asmens nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – pagalbinį pastatą (ūkinį pastatą, gamybines patalpas ar kitos paskirties patalpas), esantį Alytaus rajone, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre.
Per gaisrą netekus kilnojamojo turto ar jį sugadinus išmokama iki 10 BSI dydžio pašalpa, tai yra iki 380 Eur.
Pernai tikslinės pašalpos dėl gaisro skirtos 12 asmenų, šiais metais – trims rajono gyventojams.
Šiemet savivaldybės tikslinė parama skirta vienai šeimai dėl vaiko, likusio be tėvų globos, kuriam laikinoji globa dar nenustatyta. Išmoka mokama nuo vaiko paėmimo iš šeimos dienos iki laikinosios globos nustatymo dienos.
Tikslinės pašalpos skiriamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu seniūnijos Piniginės socialinės paramos arba Alytaus rajono savivaldybės Piniginės socialinės paramos teikimo komisijų siūlymu.


Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą