Alytaus rajono savivaldybės taryboje sudaryti šeši komitetai

Į antrąjį posėdį susirinkę naujosios kadencijos Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariai sudarė Savivaldybės tarybos komitetus, patvirtino jų sudėtis. Alytaus rajono savivaldybės taryba sudarė 6 komitetus: Komunalinio ūkio plėtros ir aplinkos apsaugos, Kaimo plėtros ir investicijų, Ekonomikos ir biudžeto, Švietimo, kultūros ir sporto, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų ir Kontrolės. Kiekviename komitete dirbs po 5 tarybos narius, išskyrus Kontrolės, kuriame – trys tarybos nariai. Patvirtintas tik vieno Kontrolės komiteto pirmininkas ir pavaduotojas. Kitų komitetų pirmininkus ir jų pavaduotojus mero siūlymu skirs komitetai.

Komunalinio ūkio plėtros ir aplinkos apsaugos komitete dirbs Vydas Baravykas, Gintaras Chščenavičius, Gediminas Krasauskas, Vytautas Mikelionis, Justas Truncė. Komiteto pirmininku mero potvarkiu teikiamas – Gintaras Chščenavičius, pavaduotoju – Gediminas Krasauskas.

Kaimo plėtros ir investicijų komitetą sudarys: Antanas Damkus, Povilas Dzenkus, Aloyzas Jaciunskas, Dalia Kitavičienė, Algis Žėkas. Komiteto pirmininku mero potvarkiu teikiamas– Aloyzas Jaciunskas, pavaduotoju – Antanas Damkus.

Ekonomikos ir biudžeto komiteto nariais tapo Danielius Jakubavičius, Marius Jasaitis, Raimundas Markauskas, Gintautas Radžiukynas, Aurimas Truncė. Komiteto pirmininku mero potvarkiu teikiamas – Gintautas Radžiukynas, pavaduotoju – Danielius Jakubavičius.

Švietimo, kultūros ir sporto komitete darbuosis Mindaugas Aldonis, Vytas Arbačiauskas, Marius Mickevičius, Kęstutis Patinskas, Monika Ražanauskienė. Komiteto pirmininku mero potvarkiu teikiamas – Mindaugas Aldonis, pavaduotoja – Monika Ražanauskienė.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetą sudarys Laura Bieliauskaitė-Svetlauskienė, Dalia Kitavičienė, Jūratė Overaitytė, Antanina Snarskienė, Rasa Vitkauskienė. Komiteto pirmininku mero potvarkiu teikiama – Jūratė Overaitytė, pavaduotoja – Laura Bieliauskaitė-Svetlauskienė.

Kontrolės komitete dirbs Vytas Arbačiauskas, Gediminas Krasauskas, Raimundas Markauskas. Pirmininku patvirtintas Vytas Arbačiauskas, pavaduotoju – Gediminas Krasauskas.

Komitetai nagrinės Tarybai tvirtinti pateiktus klausimus, teiks išvadas ir pasiūlymus, kontroliuos, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi tarybos bei mero sprendimai.

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą