Alytaus rajono gyventojams jau skiriamos kompensacijos už pakeistus katilus

 

Alytaus rajono gyventojai, kurie pagal Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimo namų ūkiuose programą pakeitė senus katilus ir gavo Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) subsidiją, netrukus gaus ir savivaldybės 10 proc. kompensaciją.

Kaip sakė Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistė Aušra Kuldaitė, šiemet Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimo namų ūkiuose programos projekto registracijos formas APVA pateikė 91 Alytaus rajono gyventojas, bet paramą už pakeistus katilus gaus 86 gyventojai.
„Gyventojai, pasikeitę katilus ir gavę finansavimą iš Aplinkos projektų valdymo agentūros, gali kreiptis ir į savivaldybę dėl papildomos 10 proc. kompensacijos. Šiuo metu turime aštuonis prašymus, kuriems yra paruoštos sutartys ir artimiausiu metu bus išmokėtos kompensacijos“ , – sakė specialistė.
Alytaus rajono gyventojai pagal programą pasikeitę senus katilus ir gavę subsidiją kreipdamiesi į savivaldybę dėl 10 proc. kompensacijos kartu su prašymu turi pateikti: dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas (pagal Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisykles išduotų pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančio apskaitos dokumento kopijas arba atliekų pridavimo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles įrodančio dokumento kopija), efektyvesnių šildymo technologijų įrangos įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo fizinio asmens nuosavybėn (įrangos perdavimo–priėmimo aktas, sąskaita faktūra ir kiti dokumentai) įrodančių dokumentų kopijas, banko sąskaitos išrašo ar kito dokumento kopiją, kuri patvirtina, kad buvo gautas finansavimas iš APVA, dokumentus, įrodančius, kad efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai įrenginys įrengtas namų ūkyje, kuris yra Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje (Nekilnojamo turto registro išrašas).
Prašymas kompensuoti 10 proc. patirtų išlaidų seno, neefektyvaus katilo keitimui ir
Alytaus rajono savivaldybės energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimo projektų kompensavimo tvarkos aprašas skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.arsa.lt.
Paraiškas dėl neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimo namų ūkiuose Aplinkos projektų valdymo agentūrai, taip pat pasinaudoti savivaldybės kompensacija, gyventojai galės vėl teikti nuo 2020 metų sausio 2 d.


Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą