Pasirašyta Socialinių paslaugų teikimo Alytaus mieste chartija

 

Šiandien Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Rolandas Juonys ir Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro, Alytaus miesto bendruomenės centro, Alytaus nakvynės namų, Alytaus miesto šeimos centro ir Alytaus socialinių paslaugų centro vadovai pasirašė ypatingą dokumentą - Socialinių paslaugų teikimo Alytaus mieste chartiją.
Šiame dokumente įvardinti socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius atitinkantys veiklos principai ir darbuotojų įsipareigojimai, kurie lemia paslaugų teikėjų sprendimus ir veiksmus, būtinus bendradarbiaujant su paslaugų gavėjais ir siekiant atitikti aukštus reikalavimus. Chartija buvo kuriama remiantis pasauline praktika bei atliekant esamų paslaugų gavėjų poreikių tyrimus. Ši chartija, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų atgalinį ryšį bei jų poreikių pokyčius, bus nuolat tobulinama.
Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos Robertos Samuolytės-Kisielienės, chartijos pasirašymas yra inovatyvi priemonė tiek klientų aptarnavimo, tiek socialinių paslaugų teikimo procese. Apsibrėždami Socialinių paslaugų teikimo Alytuje chartiją socialines paslaugas teikiantys darbuotojai ir įstaigos įsipareigoja vadovautis šios chartijos nuostatomis, taip suteikdami klientų lūkesčius atliepiančias paslaugas.
Atliktas Alytaus miesto gyventojų nuomonės tyrimas atskleidė, kad socialinių paslaugų gavėjai turi lūkesčių, kuriuos būtina pateisinti ir gal netgi juos viršyti, todėl chartijoje yra nurodyti įsipareigojimai, kuriuos vykdydamos įstaigos palaikys ir tobulins vidinį socialinių paslaugų įstaigų klientų aptarnavimą.
Siekiant įsigilinti į kiekvieno kliento poreikį ir rasti jam geriausią sprendimą, chartiją pasirašiusios įstaigos stebės klientų poreikių dinamiką ir nuolat stengsis suteikti geriausiai poreikius atitinkančias paslaugas.
Informaciją ir paslaugas klientams bus stengiamasi teikti pačiu patogiausiu būdu, kuo arčiau gyvenamosios vietos (jei įmanoma, klientui net neišėjus iš namų). Bus teikiamos ir tarpusavyje susijusios ir klientų poreikius geriausiai tenkinančios paslaugos (pavyzdžiui, socialinės paslaugos teikiamos jas derinant su pinigine socialine parama, vaiko teisių apsauga, užimtumu, sveikatos priežiūra, švietimu ir ugdymu).
Alytaus miesto gyventojai išsamią naujausią informaciją apie teikiamas socialines paslaugas, vietas, kur galima ją gauti, ir būdus ras įstaigų interneto svetainėse ir Lietuvos paslaugų kataloge www.lietuva.gov.lt. Socialines paslaugas Alytaus miesto gyventojams teikiančių organizacijų interneto svetainių adresai: www.alytus.lt; www.aspc.lt; www.amrc.lt; www.alnaknam.lt; www.ambc.lt.; www.alytausvaikai.lt
Alytaus miesto gyventojai ar klientai, kurių lūkesčiai nebuvo pateisinti apsilankius bet kurioje chartiją pasirašiusioje įstaigoje, arba turintys naujų poreikių, rūpesčių ar lūkesčių gali skambinti telefonu +370 315 56 660, rašyti elektroniniu paštu soc_parama@alytus.lt arba kreiptis įstaigų interneto svetainėse pateikiamais kontaktais.

Alytaus miesto savivaldybės informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą